NEWSLETTER | KONTAKT


           
  < návrat zpět

15.4.2019 - Česko-polské pracovní jednání

 

Na 30 představitelů a zástupců hospodářských komor, klastru, cechu, měst a obcí Moravskoslezského kraje a Subregionu zachódniego z Polské republiky se sešlo dne 11. 4. 2019 k projednání a stanovení zásad přeshraniční spolupráce ve třech hlavních oblastech:

1.             Ochrana životního prostředí v přeshraničních oblastech Moravskoslezského kraje a Subregionu zachodniego

2.             Úbytek obyvatelstva a stárnutí populace v přeshraničních oblastech Moravskoslezského kraje a Subregionu zachodniego

3.             Přeshraniční ekonomicko-podnikatelská spolupráce v příhraničních oblastech Moravskoslezského kraje a Subregionu zachodniego

Účastníci jednání jednomyslně přijali návrh textu memoranda o vzájemné spolupráci. Po jednání se uskutečnilo 1. zasedání řídícího výboru, na kterém účastníci schválili navržené personální složení řídícího výboru, schválili a podepsali text návrhu realizačního opatření k realizaci memoranda včetně složení pracovních skupin, které budou řešit jednotlivé problémové oblasti. Pracovní jednání iniciovala a zorganizovala Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci s Izbou Gospodarczou ve Wodzislawi a obcí Horní Suchá, která poskytla potřebné materiálně technické zázemí. Tímto jednáním byla započata novodobá konkrétní a cílená spolupráce mezi komorami, klastrem, cechy, městy a obcemi obou regionů.

PhDr. Zdeněk Starý

ředitel Úřadu OHK Karviná

 

Fotodokumentace ZDE


 PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR