NEWSLETTER | KONTAKT


           
  < návrat zpět

20.02.2020 - Odborný seminář "Vývoj Ekonomiky v roce 2020"

Okresní hospodářská komora v Karviné ve spolupráci s ČSOB připravila pro své členy a ostatní zájemce z řad podnikatelských subjektů odborný seminář na téma “Vývoj ekonomiky v roce 2020 – recese nebo progrese a jejich dopady na ekonomiku ČR“, který se konal v restauraci Na Zaguří v Havířově Bludovicích.

Seminář zahájili Ing. Ivo Barteček, předseda představenstva OHK Karviná spolu s ředitelkou pobočky ČSOB pro firemní klientelu Ing. Šárkou Jančovou.
V první části programu prezentoval senior konzultant ČSOB problematiku tematicky zaměřenou na „Nové příležitosti podpory podnikání (nejen) z EU fondů“. Seznámil účastníky semináře s jednotlivými dotačními programy, požadavky a podmínkami pro získání dotace v roce 2020. Dále seznámil účastníky s aktuálními informacemi z oblasti Investičních pobídek.

Přední makroekonom ČSOB p. Petr Dufek seznámil přítomné ve své obsáhlé prezentaci s problematikou možných dopadů progrese i recese do ekonomiky ČR a následně do celkového podnikatelského prostředí. Prezentoval možná rizika a nejistoty ve vývoji ekonomiky v roce 2020 nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě. Seznámil účastníky s pohledem ČNB a ČSOB na makroekonomický vývoj v ČR v roce 2020. Zhodnotil vývoj světových finančních trhů.

Semináře se zúčastnilo na 40 členů OHK Karviná, KHK MSK a ostatních podnikatelských subjektů. Seminář byl zakončen společným obědem. Průběh, obsah a organizační zajištění semináře bylo ze strany účastníků hodnoceno vysoce kladně.

Představenstvo OHK Karviná děkuje touto cestou za organizaci, obsah a zajištění občerstvení vedení ČSOB.

Vzhledem k obsahu a rozsahu obou prezentací přikládáme obě zde: Prezentace 1 a Prezentace 2.
 
Foto ZDE
 
V Karviné 20. 2. 2020
PhDr. Zdeněk Starý
ředitel Úřadu OHK Karviná

 PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR