NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

Projekt: Profesní růst v mateřských školách

Informace o projektu „Profesní růst v mateřských školkách“
(reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0040)


Název operačního programu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Délka trvání projektu
1. července 2014 - 30. června 2015
Cílové skupiny
Učitelé mateřských škol a školských zařízení vzdělávající předškolní děti
Vedoucí pracovníci mateřských škol a školských zařízení
Realizátor projektu
Okresní hospodářská komora Karviná
Partner projektu
Okresní hospodářská komora Přerov

Cíle projektu
- tvorba a pilotní ověření vzdělávacích programů určených učitelům a vedoucím pracovníkům mateřských škol v návaznosti na RVP pro předškolní vzdělávání
- Získání akreditace vzdělávacího programu „Polytechnika v MŠ“
- posílení kompetencí učitelů v oblasti technického vzdělávání ve formě vhodné a přizpůsobené dětem předškolního věku
- podpora učitelů MŠ v naplnění jejich poslání prostřednictvím realizace seminářů v rámci vytvořeného vzdělávacího programu Osobnostní a sociální rozvoj
- získávání a sdílení praktických zkušeností zapojených mateřských školek z Moravskoslezského a Olomouckého kraje formou stáží, resp. výměny učitelů podpořených MŠ mezi sebou
- tvorba a rozvoj komunikačního a vzdělávacího centra určeného relevantním tématům předškolního vzdělávání nejen ve vazbě na projektové aktivity
- torba metodických dokumentů a studijních opor k vzdělávacím programům Polytechnika v MŠ a Osobnostní a sociální rozvoj
- vybavení MŠ pomůckami k polytechnickému vzdělávání

Klíčové aktivity/Výstupy projektu

1. Podpora profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání
​2. Osobnostní a sociální rozvoj učitelů MŠ
3. Tuzemské stáže vedoucích pracovníků a učitelů MŠ realizované v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje
4. 
Komunikační a vzdělávací centrum

Monitorovací indikátory

1x akreditovaný vzdělávací program „Polytechnika v MŠ“ pro učitele/ky MŠ (60 osob)
1x vzdělávací program „Osobnostní a sociální rozvoj“ pro učitele/ky MŠ a vedoucí/řídící pracovníky MŠ (40 osob)
1x tuzemská výměnná stáž učitelů/ek a vedoucích/řídících pracovníků MŠ (10 osob)
1x komunikační a informační centrum

Celkové náklady projektu
3.468.307,92 Kč


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR