NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

14. a 15.06.2023 Setkání pracovní skupiny pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu

Dne 14. a 15.06.2023 se v Quality hotel Ostrava konalo setkání pracovní skupiny pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu. Přítomni byli např. zástupci Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Celní úřad MSK, OHK Opava, ESÚS Novum s.r.o., Ministerstvo infrastruktury PL, Ministerstvo ekonomického rozvoje a technologie PL, Celní úřad PL, Hospodářská komora Katovice aj.

Za OHK Karviná se zúčastnil její předseda představenstva Ing. Barteček a ředitelka úřadu P. Hlavenková, kteří představili aktivity OHK Karviná, zejména přeshraniční spolupráci ČR-PL v rámci Memoranda o spolupráci a v rámci projektu Interreg – Poradensko-informační centrum PIC-CID.

Ing. Barteček se 15.6. zúčastnil také 29. setkání podnikalelů České, Polské a Slovenské republiky, konkrétně přednáškového bloku "Energetická bezpečnost a kritická infrastruktura v době krize".

Po těchto jednáních se pracovní skupina přesunula na Generální konzulát Polské republiky v Ostravě, kde se konala odpolední část již zmíněného setkání podnikatelů.