NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Představení člena

Vážení členové Okresní hospodářské komory Karviná, dovolte mi, abych vám....

Cenově výhodná nabídka roušek

Společnost SKY PARAGLIDERS s. r. o nabízí, stejně jako na jaře letošního roku, k dodání ochranné roušky s účinným.............

Zrušení tenisového turnaje OHK Karviná dne 9. 10. 2020

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu...

8 DOPORUČENÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY FIRMÁM A ŽIVNOSTNÍKŮM KE ZVÝŠENÍ PREVENCE PŘED ŠÍŘENÍM COVID-19

Sada 8 DOPORUČENÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY FIRMÁM A ŽIVNOSTNÍKŮM KE ZVÝŠENÍ PREVENCE PŘED ŠÍŘENÍM COVID-19 V PROVOZECH byla představena na..............

18.09.2020 Pracovní jednání signatářů realizace Memoranda o spolupráci

TISKOVÁ ZPRÁVA ze společného pracovního jednání signatářů realizace Memoranda o spolupráci ze dne 10. 10. 2019 Řídící výbor k realizaci memoranda realizoval dne 18. 9. 2020 pracovní jednání signatářů memoranda o česko – polské spolupráci – zástupců hospodářských komor........

Otevírací doba - ZMĚNY

V pátek 18.09.2020 je kancelář Okresní hospodářské komory Karviná uzavřena z důvodu pracovního jednání. Děkujeme za pochopení.

PODNIKATELÉ SPOUŠTÍ VLASTNÍ ZPRAVODAJSKÝ WEB O PODNIKÁNÍ KOMORA+

Hospodářská komora České republiky a komunikační agentura COT group spustily do ostrého provozu nový zpravodajský web Komora+...

MORAVSKOSLEZSKÉ FIRMY VOLAJÍ PO PŘÍSPĚVKU STÁTU NA TESTY COVID-19 PRO PENDLERY

Zástupci firem Moravskoslezského kraje, které zaměstnávají pendlery z okolních zemí, se obrátili na Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje (KHK MSK) o pomoc při vyjednávání s krajem, hygieniky a státem o příspěvku na testy PCR....

OTEVŘENÝ DOPIS K POŽADAVKU VĚTŠÍ SPOLUPRÁCE HYGIENIKŮ S PODNIKATELI V SOUVISLOSTI S COVID-19

Z iniciativy člena představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a předsedy Okresní hospodářské komory Karviná Ivo Bartečka vznikl otevřený dopis zaslaný dne 23.07.2020 ministerstvu zdravotnictví, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje...

Okresní hospodářská komora Karviná nabízí

Okresní hospodářská komora Karviná nabízí svým členům a jejím zaměstnancům prostřednictvím našeho odborného lektora...

Náhradní plnění dle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění

Společnost AREVAL s.r.o. nabízí členům Okresní hospodářské komory Karviná náhradní plnění odběrem zboží a služeb. Jedná se o ověřeného dodavatele s chráněnými pracovišti, který zaměstnává více než 80% pracovníků se zdravotním postižením......

Golfový turnaj Chamber Golf Cup Karviná 2020

Ohlédnutí za golfovým turnajem XII. Chamber Golf Cup Karviná 2020

CZECHPOINT opět v provozu

Využijte opět CZECHPOINT v Ověřovatelské kanceláři Okresní hospodářské komory Karviná (1. patro, kancelář č. 2), pohodlně, bez dlouhého čekání...

Od 1.6.2020 nová posila OHK Karviná

Dobrý den všem, jelikož 29. 5. 2020 odcházím na mateřskou dovolenou, chci se s Vámi tímto rozloučit a poděkovat za příjemnou spolupráci. Zároveň bych Vám ráda představila svou novou šikovnou kolegyni (následovnici) paní Pavlu Hlavenkovou, které je již několik týdnů celá agenda OHK Karviná předávána. Paní Hlavenková bude od června 2020 rovněž vydávat Certifikáty o původu zboží, ATA karnety a také ověřovat podpisy, dokumenty a vydávat výpisy z CzechPointu...

Aktuální info - OCHRANNÉ POMŮCKY – KORONAVIRUS

Naši členové nabízejí k dodání a prodeji ochranné roušky...

Úprava dopravy v MSK

Upozorňujeme všechny členy OHK Karviná na změny jízdních řádů vlaků od 26.3.2020 a autobusů od 1.4.2020 v MSK. Aktuální jízdní řády naleznete na www.kodis.cz.

Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem + FAQ

Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Informace pro podnikatele – COVID-19

Hospodářská komora na svých webových stránkách https://www.komora.cz/koronavirus/ zveřejnila důležité informace pro drobné podnikatele i 280 tisíc zaměstnavatelů v zemi...

Pracovní skupina pro řešení krizové situace při KHK MSK

Pracovní skupina pro řešení krizové situace při KHK MSK Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ustanovila pracovní skupinu pro řešení krizové situace ve spolupráci s krizovým štábem HK ČR po dobu platnosti nouzového stavu.

20.02.2020 - Odborný seminář "Vývoj Ekonomiky v roce 2020"

Okresní hospodářská komora v Karviné ve spolupráci s ČSOB připravila pro své členy a ostatní zájemce z řad podnikatelských subjektů odborný seminář na téma “Vývoj ekonomiky v roce 2020 – recese nebo progrese a jejich dopady na ekonomiku ČR“, který se konal v restauraci Na Zaguří v Havířově Bludovicích...

18.02.2020 - Pracovní jednání s prezidentem HK ČR

Dne 18. 2. 2020 se pod záštitou Okresní hospodářské komory Karviná a Krajské hospodářské komory v Ostravě a ve spolupráci s vedením statutárního města Karviná uskutečnilo pracovní jednání signatářů Memoranda o česko-polské spolupráci Moravskoslezského kraje s prezidentem Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimírem Dlouhým, a to v prostorách Business Gate v Karviné...

4.2.2020 - Konference Business meeting

Hospodářská komora ve Wodzislawi (Polská republika) pořádá dne 12.2.2020 od 8.30 hod. odbornou konferenci, jejímž cílem je představení zásad fungování tzv. Polské investiční zóny, neboli podpory a daňových úlev, které mohou podnikatelé využívat v případě realizace nových investic na území Polské republiky...

4.2.2020 - OHK Karviná S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ

V těchto dnech byla uzavřená smlouva mezi OHK Karviná a Statutárním městem Karviná o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné. Účelem dotace je úhrada části provozních nákladů spojených s provozem kanceláře OHK Karviná roce 2020...

24.1.2020 - Seminář ČSOB 20.2.2020

OHK Karviná organizuje ve spolupráci s ČSOB odborný seminář na téma „VÝVOJ EKONOMIKY V ROCE 2020 – RECESE NEBO PROGRESE A JEJICH DOPADY NA EKONOMIKU ČR“, který se bude konat v Horních Bludovicích dne 20. 2. 2020...

22.1.2020 - EET od 1.5.2020

Jak jistě víte od 1. května 2020 se povinnost evidovat tržby bude vztahovat i na tzv. 3 a 4 vlnu, tj. na ty podnikatele, kteří dosud tuto povinnost neměli. V této souvislosti Vám k dalšímu využití bezplatně nabízíme příručku k Elektronické evidenci tržeb, která má za cíl pomoci lépe se orientovat ve vyplývajících povinnostech. Současně si Vás dovolujeme informovat o sérii seminářů pro řemeslníky, živnostníky a firmy po České republice s názvem Jak rychle a jednoduše zavést EET?...

19.12.2019 - PF 2020

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2020 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci...

11.12.2019 - Nový ceník služeb ATA karnety

Od 1.1.2020 je platný nový ceník služeb ATACERT pro ověřování certifikátů o původu zboží, karnetů ATA a legalizace. Nový ceník přináší zvýšení služeb týkajících se vystavování ATA karnetů...

11.11.2019 - Nabídka služeb IN ENERGIE Prodej s.r.o.

Na základě rozhodnutí představenstva byla do řad členů OHK Karviná přijata dne 10. 9. 2019 nová společnost IN ENERGIE Prodej s. r. o.. Jedná se o českou společnost působící na poli energetických služeb a zaměřuje se zejména na obchodní činnost s energetickými produkty...

5.11.2019 - Obchodní snídaně "Současné trendy v hydraulické technice"

Dne 5. 11. 2019 se uskutečnila obchodní snídaně na téma „Současné trendy v hydraulické technice a její využití ve strojírenské výrobě“. Akci zorganizovala Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci se skupinou VAE CONTROLS GROUP, a.s. a její dceřinou společností OCHI Inženýring s.r.o...

30.10.2019 - Česko-polská spolupráce aktuálně

V návaznosti na obsah Memoranda o spolupráci, uzavřeného dne 10. 10. 2019 v Horní Suché 22 signatáři hospodářských komor, klastru, cechů, měst a obcí Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego se dne 30. 10.2019 na Zámečku v Petrovicích u Karviné uskutečnilo pracovní jednání řídícího výboru, pracovních skupin a kontaktních osob z jednotlivých měst a obcí Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego...

11.10.2019 - 1.ročník tenisového turnaje OHK Karviná

Dne 11. 10. 2019 se uskutečnil 1. ročník tenisového turnaje pro členy OHK Karviná. Turnaj zorganizovala Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci se společností MEROPS spol. s r. o. v areálu TENNIS HILL v Havířově-Životicích...

10.10.2019 - Memorandum o spolupráci podepsáno!

Dne 10. 10. 2019 bylo v Horní Suché slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi hospodářskými komorami, klastrem, městy a obcemi Moravskoslezského kraje a komorami, cechy, městy a obcemi Subregionu Zachodniego Polské republiky. Celkem memorandum stvrdilo svým podpisem 22 subjektů...

2.10.2019 - Obchodní snídaně na téma kompresorová technika 1.10.2019

Dne 1. 10. 2019 se uskutečnila obchodní snídaně na téma“ Současné trendy v kompresorové technice a jejich využití ve strojírenské výrobě“. Akci zorganizovala Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci se skupinou VAE CONTROLS GROUP, a.s. a její dceřinou společností PNEUKOM, s.r.o...

10.9.2019 - 1.ročník tenisového turnaje OHK Karviná, 11.10.2019

OHK Karviná pořádá pro své členy 1. ročník tenisového turnaje, který se uskuteční v areálu TENNIS HILL v Havířově-Životicích dne 11.10.2019 od 8:30 hod...

10.9.2019 - Cribis

Chcete mít možnost si prověřit současné i budoucí obchodní partnery? Okresní hospodářská komora Karviná zahájila spolupráci se společností CRIF – CZECH CREDIT BUREAU, která představila produkt – aplikaci Cribis. Tato aplikace zajišťuje snadný, efektivní a rychlý přehled „ekonomického zdraví“ firem a podnikatelů v celé ČR i na Slovensku...

29.5.2019 - Ohlédnutí za golfovým turnajem XI. Chamber Golf Cup Karviná 2019

OHK Karviná organizovala v pátek 24. 5. 2019 již 11. ročník tradičního golfového turnaje s názvem Chamber Golf Cup Karviná 2019...

13.5.2019 - Chamber Golf Cup Karviná 2019

Okresní hospodářská komora Karviná pořádá dne 24.5.2019 již 11. ročník golfového turnaje pod názvem "Chamber Golf Cup Karviná 2019"...

17.4.2019 - Seminář CZECHInvest 17.4.2019

Dne 17.4.2019 se uskutečnil pracovní seminář na téma „Možnosti podpory a rozvoje podnikání pro malé a střední firmy v Moravskoslezském kraji“. Seminář zorganizovala Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci s CZECHInvestem...

15.4.2019 - Česko-polské pracovní jednání

Na 30 představitelů a zástupců hospodářských komor, klastru, cechu, měst a obcí Moravskoslezského kraje a Subregionu zachódniego z Polské republiky se sešlo dne 11. 4. 2019 k projednání a stanovení zásad přeshraniční spolupráce...

22.3.2019 - Shromáždění delegátů OHK Karviná dne 21.3.2019

Dne 21. 3. 2019 proběhlo v prostorách Business Gate v Karviné shromáždění delegátů OHK Karviná. Na shromáždění bylo přítomno z celkového počtu 23 delegátů 16 delegátů (69,56%), shromáždění delegátů bylo usnášení schopné...

19.3.2019 - Business snídaně 14.3.2019

Dne 14. 3. 2019 se uskutečnila Obchodní snídaně na Zámečku v Petrovicích u Karviné. Akci uspořádala Okresní hospodářská komora ve spolupráci se společností REALini nemovitosti s.r.o. a Konver agency s. r. o...

27.2.2019 - Pozvánka Business snídaně 14.3.2019

Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci s realitní kanceláří REALini pořádá Business snídani dne 14.3.2019 od 8.00 do 10.00 hodin na Zámečku v Petrovicích u Karviné...

12.2.2019 - Projekt Zaměstnanecká mobilita pomáhá zaměstnavatelům

Krajský úřad MSK aktualizoval realizaci projektu „Zaměstnanecká mobilita“ a prodloužil platnost realizace až do 30. 11. 2021...

24.1.2019 - Novoroční setkání členů Okresní hospodářské komory Karviná 17.1.2019

Dne 17. 1. 2019 se na Zámečku v Petrovicích setkali členové OHK Karviná mimo jiné i s představiteli měst a obcí našeho regionu. Setkání se kromě členů, představitelů KHK MSK, OHK Opava a Bruntál, zúčastnil i hejtman MSK, primátor statutárního města Karviná, zástupce vedení statutárního města Havířova, starosta obce Horní Suchá, prezident polské hospodářské komory se sídlem ve Wlodyslawi a další hosté...

11.1.2019 - Další vzdělávací program pro členy OHK Karviná

OHK Karviná požádá o dotaci na Výzvu č. 110 “Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II“, která volně navazuje na již probíhající projekt – Výzva č. 60 – Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná. Předpoklad zahájení realizace – září 2019, ukončení 30. 6. 2022...

2.1.2019 - Nový ceník služeb

Od 1.1.2019 je platný nový ceník služeb ATACERT pro ověřování certifikátů o původu zboží, karnetů ATA a legalizace...

6.12.2018 - Staňte se fanoušky našeho Facebooku!

Okresní hospodářská komora Karviná dnešním dnem aktualizovala své facebookové stránky https://www.facebook.com/hkoKarvina/. Staňte se fanouškem našich stránek!

22.10.2018 - Zážitkový den pro členy

Dne 20. 10. 2018 se uskutečnil pro členy OHK Karviná a KHK MSK zážitkový den v areálu firmy Libros v Ostravě. Akci zorganizovala Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a společností Libros s. r. o. vlastněnou p. Liborem Václavíkem, členem představenstva KHK MSK a byla určena pro členy komor a jejich rodinné příslušníky...

18.10.2018 - Kontroly pod kontrolou

Rádi bychom vám nabídli příručku „Kontroly pod kontrolu“, kterou připravil Odbor legislativy, práva a analýz Hospodářské komory České republiky. Text představuje souhrnný návod pro podnikatele, jak postupovat při vybraných kontrolách a na co si dát pozor...

3.10.2018 - Zážitkový den pro členy hospodářské komory

Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou v Ostravě připravila pro své členy den plný adrenalinových a zajímavých zážitků v Centru Libros v Ostravě- Přívoze. Koná se v sobotu 20. 10. 2018 od 10:00 do 14:00 hodin...

2.10.2018 - ZKVALITNĚNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S VYUŽITÍM PRVKŮ DUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Dne 1. 10. 2018 proběhl seminář k problematice ověřování prvků duálního vzdělávání v MSK. Semináře se zúčastnily členské firmy OHK Karviná a zástupci Paktu zaměstnanosti MSK P. Czekaj a J. Beneš...

6.6.2018 - Pražská plynárenská

V rámci přípravy benefitního programu pro členy OHK Karviná v oblasti energií, bylo dne 5. 6. 2018 pokračováno v jednání s Pražskou plynárenskou společností. Z jednání vyplynulo, že společnost je schopna na základě individuálního posouzení v konkrétních podmínkách nabídnout našim členům takové ceny energií, které by mohly vést ke snížení nákladů...

5.6.2018 - X. Chamber Golf Cup Karviná 2018

Okresní hospodářská komora Karviná organizovala v pátek 25. 5. 2018 již 10. ročník golfového turnaje s názvem Chamber Golf Cup Karviná 2018...

4.6.2018 - Certifikáty o původu zboží, ATA karnety

Okresní hospodářská komora Karviná poskytuje od června 2018 podnikatelům dvě nové služby k podpoře jejich ekonomických, zejména obchodních, aktivit s cílem zvýšit uplatnění jejich zboží a služeb na trhu. Jedná se o vydávání Certifikátů o původu zboží a Karnetů ATA...

1.6.2018 - OHK Karviná se stala plátcem DPH

Od 1. 6. 2018 se Okresní hospodářská komora Karviná stává plátcem DPH. Dle rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty OHK Karviná obdržela daňové identifikační číslo DIČ CZ60793023.

18.5.2018 - Merkurovy medaile

Dne 16.5.2018 se konal XXX.sněm Hospodářské komory České republiky, na kterém byla zastoupena OHK Karviná dvěma delegáty. V předvečer sněmu 15.5.2018 byli oceněni za dlouholetou aktivní práci pro OHK Karviná 2 laureáti...

27.4.2018 - Seznamte se s komorovou historií, HK ČR nabízí jedinečného průvodce

K významnému 25. výročí svého novodobého působení Hospodářská komora ČR nadělila sobě, ale zejména širokému okruhu zájemců o historii obchodních komor, cechů a společenstev historickou publikaci mapující jejich působení v posledních 150 letech...

23.3.2018 - Shromáždění delegátů OHK Karviná

Dne 22. 3. 2018 proběhlo v prostorách Business Gate v Karviné shromáždění delegátů OHK Karviná. Na shromáždění bylo přítomno z celkového počtu 23 delegátů 18 delegátů (78,3%), shromáždění delegátů bylo usnášení schopné...

7.3.2018 - Shromáždění delegátů OHK Karviná dne 22.3.2018

Shromáždění delegátů OHK Karviná se uskuteční dne 22.3.2018 v Business Gate, Poštovní 615/9, 733 01 Karviná-Fryštát. Na tomto shromáždění zastupují členy OHK Karviná řádně zvolení delegáti.


 

PARTNEŘI  HK V KARVINÉ  |   NEWSLETTER  |   AKCE A PROJEKTY  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR