NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

Výhody členství v Hospodářské komoře České republiky

Výhody členství v Hospodářské komoře

Členství v hospodářské komoře zvyšuje prestiž podnikatele a dává záruku jistoty Vašim obchodním partnerům.

Získáte zvýhodněnou cenu pro členy na všechny akce, které během roku pořádáme (vzdělávací akce, semináře a obchodní setkání).

Každý člen OHK Karviná se může zdarma prezentovat na webových stránkách http://www.hkok.cz/f/index.php a na facebooku OHK Karviná https://www.facebook.com/hkoKarvina.

Člen má právo využívat informační servis, který poskytuje Hospodářská komora.

Můžete využívat speciálních nabídek ostatních členů a dalších partnerů určených výhradně pro členy OHK Karviná, jako jsou slevy, vouchery, zvýhodněné ceny atd.

Členstvím v OHK Karviná se automaticky stáváte členem Hospodářské komory ČR.

Získáte slevu 25 % na Právní elektronický systém.

Získáte slevu až 20 % na semináře, workshopy, konference a zahraniční podnikatelské mise Hospodářské komory ČR. 

Bude Vám zasílán týdenní elektronický newsletter a měsíčník Komora s přehledem toho nejzajímavějšího z podnikatelského života.

Získáte pravidelný legislativní servis včetně zasílání praktických příruček pro podnikání.

Bude Vám zasílán tiskový monitor, denní přehled zpráv a nejnovějších událostí.

Budete mí možnost zveřejnění vaší akce na webu www.komora.cz zdarma

Získáte VIP servis při zprostředkování pracovníků ze zahraničí.

Získáte možnost podílet se na tvorbě kvalifikací pro vaše stávající i budoucí pracovníky.

Jako člen Hospodářské komory ČR se můžete aktivně zapojit do procesu připomínkování zákonů a vyhlášek a tím ovlivnit podnikatelský život v České republice.

 

Další důvody, proč si nenechat ujít členství v Hospodářské komoře!

  máme více jak 16 tisíc členů, respektive 20 tisíc, započítáme-li členy našich kolektivních členů. Naše členská základna stále roste

  mezi naše členy patří fyzické i právnické osoby všech velikostí, tedy živnostníci, řemeslníci, mikro, malé, střední i velké nadnárodní firmy. Více než 60% nejúspěšnějších firem, které figurují v žebříčku Czech Top 100, je členem HK ČR

  podnikatelům je k dispozici 14 krajských a 46 okresních komor, kde mohou využívat našich služeb. Najdete nás v každém okrese

  komoru tvoří 127 profesních sdružení, která reprezentují všechny podnikatelské oblasti s výjimkou zemědělství

  HK ČR poskytuje širokou paletu služeb pro podnikatele a zejména pro exportéry. Služby poskytuje v rámci republikové sítě ve všech regionech ČR

  členství není povinné, ale za 500 Kč ročně v případě fyzické osoby a 5 000 Kč v případě právnické osoby má náš člen přístup k řadě unikátních informací, kontaktů a akcí. Získává tím možnost aktivně se zapojit do podoby vznikající legislativy. Členem Komory lze být prostřednictvím regionální komory i profesního sdružení

  podnikatelům je po celé ČR každý den k dispozici 350 pracovníků komory. Pomohou např. s odborným dotazem i vyplněním formuláře

  poskytujeme slevu 33 % na školení autorizovaných osob k získání pedagogické způsobilosti (pro autorizované zástupce HK ČR zdarma)

  v procesu připomínkování legislativních (zákony, vyhlášky) i nelegislativních (zprávy, koncepce, akční plány, konzultace) materiálů a nové legislativy EU se zasazujeme ve prospěch podnikatelů o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU. Disponujeme sítí stovek expertů zapojených do 23 odborných sekcí

  členové mají možnost využít zvýhodněnou inzerci a PR články v časopisu Komora s 35% slevou

  aktuální informace o evropských projektech jsou vždy posílány členům příslušných sekcí

  pro členy HK ČR poskytujeme slevu 10 % na teritoriální semináře

  prostřednictvím sítě sektorových rad jsme díky našim zapojeným odborníkům vytvořili přes 900 profesních kvalifikací a tím dali příležitost více než 145 tisícům pracovníků ke zvýšení či doplnění potřebné kvalifikace

  v letech 2014-2017 jsme uspořádali 64 podnikatelských misí do 53 zemí, z nichž většinu tvořily perspektivní země mimo EU.  Jsme specialistou na náročnější trhy třetích zemí, otevřeli jsme Bránu do Persie. Jsme lídrem ekonomické diplomacie, se zahraničními partnery udržujeme a rozvíjíme bohaté obchodní kontakty

  jsme jediným zákonným zástupcem podnikatelů, ukotveným zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a to již od roku 1993. Nejsme tedy pouhým zájmovým spolkem ani státem řízenou organizací. Svou činností navazujeme na tradici obchodních komor z roku 1850

  propojení se zahraničními komorami nejenom v EU přes EUROCHAMBRES přináší členům nové příležitosti pro obchodní spolupráce

+ benefity, které vám nabízí komora ve vašem regionu nebo vaše oborová asociace


nenalezena žádná položka
 

PARTNEŘI  HK V KARVINÉ  |   AKCE A PROJEKTY  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR