NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

Projekt: Interreg

Okresní hospodářská komora Karviná zahájila ve spolupráci se svými partnery Izba Gospodarcza Wodzisław Śląski a Havířovsko-karvinským kovo klastrem z. s. realizaci projektu „Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC), reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszynski a státního rozpočtu PR.

Realizace projektu je v souladu s obsahem uzavřeného Memoranda o vzájemné spolupráci ze dne 10. 10. 2019 a bezprostředně navazuje na realizaci úkolů, které jsou stanoveny v realizačním opatření k naplnění memoranda, v oblasti přeshraniční ekonomicko-podnikatelské spolupráce. 

Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce institucí, komunit a podnikatelských subjektů v příhraničním regionu Těšínské Slezsko, a to prostřednictvím vybudování Poradenského a informačního centra. Hlavním úkolem tohoto centra je poskytovat podnikatelským subjektům na obou stranách hranice regionu komplexní poradenství v oblasti legislativy a práva, státní správy, ekonomiky, daní, financí apod.

Více informací najdete na www.pic-cid.eu.


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR