NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY

Golfový turnaj Chamber Golf Cup Karviná 2020

Ohlédnutí za golfovým turnajem XII. Chamber Golf Cup Karviná 2020

CZECHPOINT opět v provozu

Využijte opět CZECHPOINT v Ověřovatelské kanceláři Okresní hospodářské komory Karviná (1. patro, kancelář č. 2), pohodlně, bez dlouhého čekání. V této kanceláři, kontaktního místa veřejné správy Hospodářské komory ČR, poskytujeme následující služby: VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝPISŮ Z REGISTRU IS VS:  Obchodního rejstříku  Živnostenského rejstříku  Katastru nemovitostí (pouze výpisy, ne mapy)  Rejstříku trestů  Bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů  Výstup ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů  Výstup z registru Ministerstva životního prostředí MA ISOH  Insolvenčního rejstříku  a další… VIDIMACE A LEGALIZACE, DATOVÉ SCHRÁNKY:  provádíme ověření shody opisu nebo kopie s listinou (tzv. vidimace)  provádíme ověření pravosti podpisu (tzv. legalizace)  obsluha agendy ISDS (datové schránky)  provádíme autorizovanou konverzi dokumentů ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí 7:00 – 12:00 13:00 – 15.00 Úterý 7:00 – 12:00 13:00 – 15.00 Středa 7:00 – 12:00 13:00 – 15.00 Čtvrtek 7:00 – 12:00 Pátek neúřední den Popř. kdykoliv na základě telefonické domluvy, tel.: 725 972 226.

CZECHPOINT opět v provozu

Využijte opět CZECHPOINT v Ověřovatelské kanceláři Okresní hospodářské komory Karviná (1. patro, kancelář č. 2), pohodlně, bez dlouhého čekání...

Od 1.6.2020 nová posila OHK Karviná

Dobrý den všem, jelikož 29. 5. 2020 odcházím na mateřskou dovolenou, chci se s Vámi tímto rozloučit a poděkovat za příjemnou spolupráci. Zároveň bych Vám ráda představila svou novou šikovnou kolegyni (následovnici) paní Pavlu Hlavenkovou, které je již několik týdnů celá agenda OHK Karviná předávána. Paní Hlavenková bude od června 2020 rovněž vydávat Certifikáty o původu zboží, ATA karnety a také ověřovat podpisy, dokumenty a vydávat výpisy z CzechPointu...

Aktuální info - OCHRANNÉ POMŮCKY – KORONAVIRUS

Naši členové nabízejí k dodání a prodeji ochranné roušky...

Úprava dopravy v MSK

Upozorňujeme všechny členy OHK Karviná na změny jízdních řádů vlaků od 26.3.2020 a autobusů od 1.4.2020 v MSK. Aktuální jízdní řády naleznete na www.kodis.cz.

Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem + FAQ

Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Informace pro podnikatele – COVID-19

Hospodářská komora na svých webových stránkách https://www.komora.cz/koronavirus/ zveřejnila důležité informace pro drobné podnikatele i 280 tisíc zaměstnavatelů v zemi...

Pracovní skupina pro řešení krizové situace při KHK MSK

Pracovní skupina pro řešení krizové situace při KHK MSK Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ustanovila pracovní skupinu pro řešení krizové situace ve spolupráci s krizovým štábem HK ČR po dobu platnosti nouzového stavu.

20.02.2020 - Odborný seminář "Vývoj Ekonomiky v roce 2020"

Okresní hospodářská komora v Karviné ve spolupráci s ČSOB připravila pro své členy a ostatní zájemce z řad podnikatelských subjektů odborný seminář na téma “Vývoj ekonomiky v roce 2020 – recese nebo progrese a jejich dopady na ekonomiku ČR“, který se konal v restauraci Na Zaguří v Havířově Bludovicích...

18.02.2020 - Pracovní jednání s prezidentem HK ČR

Dne 18. 2. 2020 se pod záštitou Okresní hospodářské komory Karviná a Krajské hospodářské komory v Ostravě a ve spolupráci s vedením statutárního města Karviná uskutečnilo pracovní jednání signatářů Memoranda o česko-polské spolupráci Moravskoslezského kraje s prezidentem Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimírem Dlouhým, a to v prostorách Business Gate v Karviné...

4.2.2020 - Konference Business meeting

Hospodářská komora ve Wodzislawi (Polská republika) pořádá dne 12.2.2020 od 8.30 hod. odbornou konferenci, jejímž cílem je představení zásad fungování tzv. Polské investiční zóny, neboli podpory a daňových úlev, které mohou podnikatelé využívat v případě realizace nových investic na území Polské republiky...

4.2.2020 - OHK Karviná S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ

V těchto dnech byla uzavřená smlouva mezi OHK Karviná a Statutárním městem Karviná o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné. Účelem dotace je úhrada části provozních nákladů spojených s provozem kanceláře OHK Karviná roce 2020...

24.1.2020 - Seminář ČSOB 20.2.2020

OHK Karviná organizuje ve spolupráci s ČSOB odborný seminář na téma „VÝVOJ EKONOMIKY V ROCE 2020 – RECESE NEBO PROGRESE A JEJICH DOPADY NA EKONOMIKU ČR“, který se bude konat v Horních Bludovicích dne 20. 2. 2020...

22.1.2020 - EET od 1.5.2020

Jak jistě víte od 1. května 2020 se povinnost evidovat tržby bude vztahovat i na tzv. 3 a 4 vlnu, tj. na ty podnikatele, kteří dosud tuto povinnost neměli. V této souvislosti Vám k dalšímu využití bezplatně nabízíme příručku k Elektronické evidenci tržeb, která má za cíl pomoci lépe se orientovat ve vyplývajících povinnostech. Současně si Vás dovolujeme informovat o sérii seminářů pro řemeslníky, živnostníky a firmy po České republice s názvem Jak rychle a jednoduše zavést EET?...

19.12.2019 - PF 2020

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2020 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci...

11.12.2019 - Nový ceník služeb ATA karnety

Od 1.1.2020 je platný nový ceník služeb ATACERT pro ověřování certifikátů o původu zboží, karnetů ATA a legalizace. Nový ceník přináší zvýšení služeb týkajících se vystavování ATA karnetů...

11.11.2019 - Nabídka služeb IN ENERGIE Prodej s.r.o.

Na základě rozhodnutí představenstva byla do řad členů OHK Karviná přijata dne 10. 9. 2019 nová společnost IN ENERGIE Prodej s. r. o.. Jedná se o českou společnost působící na poli energetických služeb a zaměřuje se zejména na obchodní činnost s energetickými produkty...

5.11.2019 - Obchodní snídaně "Současné trendy v hydraulické technice"

Dne 5. 11. 2019 se uskutečnila obchodní snídaně na téma „Současné trendy v hydraulické technice a její využití ve strojírenské výrobě“. Akci zorganizovala Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci se skupinou VAE CONTROLS GROUP, a.s. a její dceřinou společností OCHI Inženýring s.r.o...

30.10.2019 - Česko-polská spolupráce aktuálně

V návaznosti na obsah Memoranda o spolupráci, uzavřeného dne 10. 10. 2019 v Horní Suché 22 signatáři hospodářských komor, klastru, cechů, měst a obcí Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego se dne 30. 10.2019 na Zámečku v Petrovicích u Karviné uskutečnilo pracovní jednání řídícího výboru, pracovních skupin a kontaktních osob z jednotlivých měst a obcí Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego...

11.10.2019 - 1.ročník tenisového turnaje OHK Karviná

Dne 11. 10. 2019 se uskutečnil 1. ročník tenisového turnaje pro členy OHK Karviná. Turnaj zorganizovala Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci se společností MEROPS spol. s r. o. v areálu TENNIS HILL v Havířově-Životicích...

10.10.2019 - Memorandum o spolupráci podepsáno!

Dne 10. 10. 2019 bylo v Horní Suché slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi hospodářskými komorami, klastrem, městy a obcemi Moravskoslezského kraje a komorami, cechy, městy a obcemi Subregionu Zachodniego Polské republiky. Celkem memorandum stvrdilo svým podpisem 22 subjektů...

2.10.2019 - Obchodní snídaně na téma kompresorová technika 1.10.2019

Dne 1. 10. 2019 se uskutečnila obchodní snídaně na téma“ Současné trendy v kompresorové technice a jejich využití ve strojírenské výrobě“. Akci zorganizovala Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci se skupinou VAE CONTROLS GROUP, a.s. a její dceřinou společností PNEUKOM, s.r.o...

10.9.2019 - 1.ročník tenisového turnaje OHK Karviná, 11.10.2019

OHK Karviná pořádá pro své členy 1. ročník tenisového turnaje, který se uskuteční v areálu TENNIS HILL v Havířově-Životicích dne 11.10.2019 od 8:30 hod...

10.9.2019 - Cribis

Chcete mít možnost si prověřit současné i budoucí obchodní partnery? Okresní hospodářská komora Karviná zahájila spolupráci se společností CRIF – CZECH CREDIT BUREAU, která představila produkt – aplikaci Cribis. Tato aplikace zajišťuje snadný, efektivní a rychlý přehled „ekonomického zdraví“ firem a podnikatelů v celé ČR i na Slovensku...

29.5.2019 - Ohlédnutí za golfovým turnajem XI. Chamber Golf Cup Karviná 2019

OHK Karviná organizovala v pátek 24. 5. 2019 již 11. ročník tradičního golfového turnaje s názvem Chamber Golf Cup Karviná 2019...

13.5.2019 - Chamber Golf Cup Karviná 2019

Okresní hospodářská komora Karviná pořádá dne 24.5.2019 již 11. ročník golfového turnaje pod názvem "Chamber Golf Cup Karviná 2019"...

17.4.2019 - Seminář CZECHInvest 17.4.2019

Dne 17.4.2019 se uskutečnil pracovní seminář na téma „Možnosti podpory a rozvoje podnikání pro malé a střední firmy v Moravskoslezském kraji“. Seminář zorganizovala Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci s CZECHInvestem...

15.4.2019 - Česko-polské pracovní jednání

Na 30 představitelů a zástupců hospodářských komor, klastru, cechu, měst a obcí Moravskoslezského kraje a Subregionu zachódniego z Polské republiky se sešlo dne 11. 4. 2019 k projednání a stanovení zásad přeshraniční spolupráce...

22.3.2019 - Shromáždění delegátů OHK Karviná dne 21.3.2019

Dne 21. 3. 2019 proběhlo v prostorách Business Gate v Karviné shromáždění delegátů OHK Karviná. Na shromáždění bylo přítomno z celkového počtu 23 delegátů 16 delegátů (69,56%), shromáždění delegátů bylo usnášení schopné...

19.3.2019 - Business snídaně 14.3.2019

Dne 14. 3. 2019 se uskutečnila Obchodní snídaně na Zámečku v Petrovicích u Karviné. Akci uspořádala Okresní hospodářská komora ve spolupráci se společností REALini nemovitosti s.r.o. a Konver agency s. r. o...

27.2.2019 - Pozvánka Business snídaně 14.3.2019

Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci s realitní kanceláří REALini pořádá Business snídani dne 14.3.2019 od 8.00 do 10.00 hodin na Zámečku v Petrovicích u Karviné...

12.2.2019 - Projekt Zaměstnanecká mobilita pomáhá zaměstnavatelům

Krajský úřad MSK aktualizoval realizaci projektu „Zaměstnanecká mobilita“ a prodloužil platnost realizace až do 30. 11. 2021...

24.1.2019 - Novoroční setkání členů Okresní hospodářské komory Karviná 17.1.2019

Dne 17. 1. 2019 se na Zámečku v Petrovicích setkali členové OHK Karviná mimo jiné i s představiteli měst a obcí našeho regionu. Setkání se kromě členů, představitelů KHK MSK, OHK Opava a Bruntál, zúčastnil i hejtman MSK, primátor statutárního města Karviná, zástupce vedení statutárního města Havířova, starosta obce Horní Suchá, prezident polské hospodářské komory se sídlem ve Wlodyslawi a další hosté...

11.1.2019 - Další vzdělávací program pro členy OHK Karviná

OHK Karviná požádá o dotaci na Výzvu č. 110 “Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II“, která volně navazuje na již probíhající projekt – Výzva č. 60 – Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná. Předpoklad zahájení realizace – září 2019, ukončení 30. 6. 2022...

2.1.2019 - Nový ceník služeb

Od 1.1.2019 je platný nový ceník služeb ATACERT pro ověřování certifikátů o původu zboží, karnetů ATA a legalizace...

6.12.2018 - Staňte se fanoušky našeho Facebooku!

Okresní hospodářská komora Karviná dnešním dnem aktualizovala své facebookové stránky https://www.facebook.com/hkoKarvina/. Staňte se fanouškem našich stránek!

22.10.2018 - Zážitkový den pro členy

Dne 20. 10. 2018 se uskutečnil pro členy OHK Karviná a KHK MSK zážitkový den v areálu firmy Libros v Ostravě. Akci zorganizovala Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a společností Libros s. r. o. vlastněnou p. Liborem Václavíkem, členem představenstva KHK MSK a byla určena pro členy komor a jejich rodinné příslušníky...

18.10.2018 - Kontroly pod kontrolou

Rádi bychom vám nabídli příručku „Kontroly pod kontrolu“, kterou připravil Odbor legislativy, práva a analýz Hospodářské komory České republiky. Text představuje souhrnný návod pro podnikatele, jak postupovat při vybraných kontrolách a na co si dát pozor...

3.10.2018 - Zážitkový den pro členy hospodářské komory

Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou v Ostravě připravila pro své členy den plný adrenalinových a zajímavých zážitků v Centru Libros v Ostravě- Přívoze. Koná se v sobotu 20. 10. 2018 od 10:00 do 14:00 hodin...

2.10.2018 - ZKVALITNĚNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S VYUŽITÍM PRVKŮ DUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Dne 1. 10. 2018 proběhl seminář k problematice ověřování prvků duálního vzdělávání v MSK. Semináře se zúčastnily členské firmy OHK Karviná a zástupci Paktu zaměstnanosti MSK P. Czekaj a J. Beneš...

6.6.2018 - Pražská plynárenská

V rámci přípravy benefitního programu pro členy OHK Karviná v oblasti energií, bylo dne 5. 6. 2018 pokračováno v jednání s Pražskou plynárenskou společností. Z jednání vyplynulo, že společnost je schopna na základě individuálního posouzení v konkrétních podmínkách nabídnout našim členům takové ceny energií, které by mohly vést ke snížení nákladů...

5.6.2018 - X. Chamber Golf Cup Karviná 2018

Okresní hospodářská komora Karviná organizovala v pátek 25. 5. 2018 již 10. ročník golfového turnaje s názvem Chamber Golf Cup Karviná 2018...

4.6.2018 - Certifikáty o původu zboží, ATA karnety

Okresní hospodářská komora Karviná poskytuje od června 2018 podnikatelům dvě nové služby k podpoře jejich ekonomických, zejména obchodních, aktivit s cílem zvýšit uplatnění jejich zboží a služeb na trhu. Jedná se o vydávání Certifikátů o původu zboží a Karnetů ATA...

1.6.2018 - OHK Karviná se stala plátcem DPH

Od 1. 6. 2018 se Okresní hospodářská komora Karviná stává plátcem DPH. Dle rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty OHK Karviná obdržela daňové identifikační číslo DIČ CZ60793023.

18.5.2018 - Merkurovy medaile

Dne 16.5.2018 se konal XXX.sněm Hospodářské komory České republiky, na kterém byla zastoupena OHK Karviná dvěma delegáty. V předvečer sněmu 15.5.2018 byli oceněni za dlouholetou aktivní práci pro OHK Karviná 2 laureáti...

27.4.2018 - Seznamte se s komorovou historií, HK ČR nabízí jedinečného průvodce

K významnému 25. výročí svého novodobého působení Hospodářská komora ČR nadělila sobě, ale zejména širokému okruhu zájemců o historii obchodních komor, cechů a společenstev historickou publikaci mapující jejich působení v posledních 150 letech...

23.3.2018 - Shromáždění delegátů OHK Karviná

Dne 22. 3. 2018 proběhlo v prostorách Business Gate v Karviné shromáždění delegátů OHK Karviná. Na shromáždění bylo přítomno z celkového počtu 23 delegátů 18 delegátů (78,3%), shromáždění delegátů bylo usnášení schopné...

7.3.2018 - Shromáždění delegátů OHK Karviná dne 22.3.2018

Shromáždění delegátů OHK Karviná se uskuteční dne 22.3.2018 v Business Gate, Poštovní 615/9, 733 01 Karviná-Fryštát. Na tomto shromáždění zastupují členy OHK Karviná řádně zvolení delegáti.

5.3.2018 - Seminář pro žadatele k výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání. Seminář se koná dne 11. dubna 2018 od 9:30 do 13:30 v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2. patro, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc...

10.1.2018 - Podnikatelská mise do Srbska

Krajská hospodářská komora si Vás dovoluje pozvat na Zahraniční podnikatelskou misi do Srbska, která se uskuteční ve dnech 8. – 9. února 2018 a je určena zejména firmám z oblasti kovoprůmyslu, kovoobrábění, strojírenství, hutnictví a dalších oborů, které mají zájem navázat spolupráci se zahraničními partnery...

22.11.2017 - Poděkování za účast na akci Brána řemeslům otevřená

Poděkování za účast na akcích Kulatý stůl a Brána řemeslům otevřená, které pořádala SŠTaS Karviná ve dnech 7. - 8. 11. 2017...

8.9.2017 - Slavnostní otevření nového oboru "Logistika v průmyslu"

Dne 4. 9. 2017 se ředitel Okresní hospodářské komory Karviná zúčastnil slavnostního otevření nového oboru "Logistika v průmyslu" na STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNIKY A SLUŽEB Karviná, příspěvková organizace tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná – Nové Město...

5.9.2017 - Zpráva Úřadu OHK Karviná o ukončení korespondenčního hlasování

V souladu s novým volebním řádem, § 6 schváleným na SD OHK Karviná dne 23. 3. 2017, byla v tento den zahájena korespondenční volba delegátů a náhradníků na SD OHK Karviná v letech 2018 – 2020. Korespondenční hlasování bylo ukončeno 31. 8. 2017...

21.6.2017 - Společné setkání členů OHK Karviná s představiteli statutárního města Karviná

Dne 21. 6. 2017 se v prostorách BUSINESS GATE v Karviné uskutečnilo setkání členů OHK Karviná s představiteli statutárního města Karviná a Magistrátu města Karviná. Předmětem a cílem jednání bylo zahájit užší komunikaci se statutárním městem a to v oblasti vztahů statutárního města vůči podnikatelské sféře, obsah, cíle a předmět činnosti BUSINESS GATE. Dalším bodem programu byla prezentace společnosti Odborní poradci, s.r.o...

13.6.2017 - Příručky pro podnikatele

Hospodářská komora České republiky vydala v květnu a červnu 2017 tyto zajímavé příručky: Nová pravidla ochrany osobních údajů, Kontroly podnikatelů (Daňová kontrola) a Kontroly podnikatelů (Obecná příručka)...

26.5.2017 - Chamber golf cup Karviná 2017

Okresní hospodářská komora Karviná opět po roce organizovala v pátek 26. 5. 2017 golfový turnaj s názvem Chamber golf cup Karviná 2017...

24.5.2017 - Kraj podporuje chytrá řešení!

Od pátku 12. 5. 2017 je možné podávat žádosti o dotaci v novém krajském dotačním programu. Cílem programu je podpora chytrých řešení v 5 oblastech – úspory, doprava, infrastruktura, zdravotnictví, elektronizace ve veřejné správě (debyrokratizace)...

23.5.2017 - DEN TECHNICKÝCH SLUŽEB HAVÍŘOV

Člen Okresní hospodářské komory Karviná a významný podnikatelský subjekt města Havířova uspořádal dne 20. 5. 2017 propagaci své činnosti a techniky pro všechny občany města Havířova a okolí formou otevřeného prezentačního dne...

5.5.2017 - Chamber golf cup Karviná 2017

Okresní hospodářská komora Karviná v letošním roce pořádá již IX. ročník golfového turnaje pod názvem Chamber Golf Cup Karviná 2017 s atraktivní hlavní cenou, která je uvedena v prezentaci. Turnaj se uskuteční dne 26. 5. 2017 v Golf Resortu Lipiny...

10.4.2017 - Projekt "Cesta pro mladé", Projekt "Vzdělávání praxí"

Informace k zajímavým projektům...

23.3.2017 - Shromáždění delegátů OHK Karviná

Dne 23. 3. 2017 se v prostorách Střední školy techniky a služeb Karviná uskutečnilo shromáždění delegátů OHK Karviná. Shromáždění mělo volební charakter a byla projednána a schválena celá řada změn jak v oblasti složení statutárních orgánů, tak i v oblasti základních komorových dokumentů...

13.2.2017 - CzechPoint, Zprostředkovaná identifikace

Okresní hospodářská komora Karviná informuje, že od 20. 2. 2017 budeme na kontaktním místě veřejné správy (CzechPoint) poskytovat novou službu – ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE, která vychází ze zákona č. 253/2008 Sb. v platném znění. Účelem této služby je, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu...

8.2.2017 - Shromáždění delegátů 23.3.2017

Dne 23. 3. 2017 proběhne od 15:30 hodin shromáždění delegátů OHK Karviná na Střední škole techniky a služeb Karviná, Tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná – Nové Město (vedle Úřadu práce Karviná)...

8.12.2016 - Návštěva prezidenta HK ČR

Ve dnech 30.11. a 1.12.2016 se uskutečnila pracovní návštěva prezidenta HK ČR Ing. Vladimíra Dlouhého CSc. v Okresní hospodářské komoře Karviná...

29.11.2016 - Vítěz Chamber Golf Cupu Karviná 2016 ve Skotsku

Zážitky vítěze golfového turnaje Chamber Golf Cupu Karviná 2016 z jeho pobytu na golfovém hřišti v St. Andrews ve Skotsku, který věnovala firma Paradegolf.cz...

22.11.2016 - Plná moc - věřitelé OKD, a. s.

V souladu se závěry jednání věřitelů OKD, a. s., organizované Okresní hospodářskou komorou Karviná ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou MSK a Restrukturalizační Agenturou, a. s., je k dispozici Plná moc pro ty subjekty, které mají zájem, aby je Restrukturalizační Agentura a. s. souběžně zastupovala při řešení pohledávek vůči OKD, a. s...

21.11.2016 - Poděkování SŠTaS

9.11.2016 - Setkání firem dotčených insolvencí OKD a.s.

Dne 16. 11. 2016 se od 9:00 hodin v kinosále Střední školy techniky a služeb Karviná uskuteční další setkání malých a středních firem dotčených insolvencí OKD...

8.11.2016 - Nové dotace z EU

V současné době se otevřely nové dotace z EU. Administrátorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Příjem prvních žádostí o dotace se otevírá od 7. 11. a pro velký zájem se očekává uzavření jednotlivých výzev během 14-ti dnů – času na podání žádosti je tedy málo...

4.11.2016 - Věřitelé OKD, a.s.

31.10.2016 - Setkání členů OHK Karviná na Ostravici, zpráva

Pracovní setkání členů a hostů OHKK se uskutečnilo dne 31.10.2016 v hotelu BELTINE na Ostravici. Partneři setkání: Komerční banka - pobočka Ostrava, BELTINE forest hotel a APROMA a.s...

19.10.2016 - PORADENSTVÍ – KONZULTACE k RESTRUKTURALIZACI pro MSP

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Karviná nabízí PORADENSTVÍ – KONZULTACE k RESTRUKTURALIZACI pro MSP. Cílem nové služby je pomoci malým a středním firmám našeho regionu, které se dostaly do finančních problémů v souvislosti se zahájením insolvenčního řízení ve společnosti OKD, a. s. Konzultace jsou určeny majitelům nebo vrcholovému managementu dotčených firem. Konzultace jsou určeny jak pro členy HK ČR, tak i pro nečleny...

7.10.2016 - Setkání členů OHKK na Ostravici

Dne 31.10.2016 se v hotelu BELTINE uskuteční pracovní setkání členů Okresní hospodářské komory Karviná. Žádáme všechny členy, aby dle pozvánky, kterou obdrželi, potvrdili úřadu OHKK svoji účast, popřípadě neúčast na tomto setkání. A to nejpozději do 24.10.2016.

7.10.2016 - Anketa EET

Okresní hospodářská komora realizovala pro své členy v měsíci září 2016 Anketu, jejímž cílem bylo mimo jiné zjistit postoje názory členů OHKK na zahájení realizace Zákona o EET. Ankety se zúčastnilo na 30% členů OHKK. Z analyzovaných výsledků vyplývají následující skutečnosti:

14.6.2016 - 1. Setkání nových členů Okresní hospodářské komory Karviná

V úterý 14. 6. 2016 organizovala OKH Karviná 1. Setkání nových členů, kteří vstoupili do Hospodářské komory prostřednictvím OHK Karviná a Oblastní kanceláře Havířov. Setkání se uskutečnilo v areálu firmy LIBROS v Ostravě a pod záštitou jejího majitele p. Libora Václavíka, člena představenstva KHK MSK v Ostravě. Jednání se zúčastnil předseda představenstva KHK MSK p. Ing. Jan Březina, ředitelka Úřadu KHK MSK p. PhDr. Magda Habrmanová, předseda představenstva OHK Karviná p. Radomír Vilhan, místopředseda představenstva OHK Karviná p. Bc. Milan Kasl, členové představenstva OHK Karviná p. Ing. Ivo Barteček a p. Josef Kaplan...

27.5.2016 - Chamber golf cup Karviná 2016

V pátek 27. 5. 2016 OHK Karviná organizovala golfový turnaj Chamber golf cup Karviná 2016. Hlavní turnaj probíhal ve 3 kategoriích dle handicapu a dále všichni hráči bez rozdílu soutěžili o jedinečnou cenu v podobě cesty a možnosti si zahrát na nejslavnějším golfovém hřišti ve skotském St. Andrews.

8.4.2016 - Shromáždění delegátů 2016

Rádi bychom pozvali všechny členy OHK Karviná na valnou hromadu, která se bude konat v úterý 19.4.2016 v 16:00 ve STaRS klubu Karviná ...

1.10.2015 - Změna úředních hodin

Od 1.10.2015 dochází ke změně úředních hodin Okresní hospodářské komory Karviná. Více informací v kontaktech.

10.5.2015 - Golf Course Šilheřovice

Dovolujeme si Vás pozvat na VII. ročník golfového trunaje, který je určen pro členy hospodářské komory MSK a čestné hosty z řad politických zástupců našeho města i kraje ...


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR