NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

8.2.2017 - Shromáždění delegátů 23.3.2017

Vážení členové OHK Karviná,

Dne 23. 3. 2017 proběhne od 15:30 hodin shromáždění delegátů OHK Karviná na Střední škole techniky a služeb Karviná, Tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná – Nové Město (vedle Úřadu práce Karviná).

Shromáždění delegátů je vrcholným orgánem OHK Karviná a jeho důležitost je v letošním roce mimo jiné dána i tím, že zde proběhne volba nových statutárních orgánů (představenstva, dozorčí rady) a budou schvalovány základní dokumenty OHK Karviná – statut, jednací řád, volební řád a zásady odměňování zaměstnanců OHK Karviná.

Dokumenty naleznete ZDE: Statut, Jednací řád, Volební řád, Zásady odměňování zaměstnanců OHK Karviná

Žádám Vás, abyste nám zaslali e-mailem písemné připomínky, náměty a doplňky k těmto materiálům a to nejpozději do 6.3.2017 na: havirov@hkok.cz, karvina@hkok.cz. Tímto způsobem bude nastávající jednání efektivní bez zbytečných prodlev. V připomínce uveďte:

-          Název materiálu, ke kterému se vyjadřujete

-          Stručně připomínky, pozměňovací návrhy, doplňky

-          Název člena (firma), jméno a funkce

Z výše uvedených důvodů vás žádám, abyste počítali s tímto termínem a zúčastnili se shromáždění delegátů tak, aby bylo usnášení schopné. Přítomna musí být nadpoloviční většina členů, tj. minimálně 56 členů.

Připomínám, že účast fyzických osob – členů je na tomto shromáždění nezastupitelná!!!

V případě právnických osob – členů se může zúčastnit pouze člen statutárního orgánu – předseda představenstva, resp. člen představenstva, jednatel, prokurista nebo statutární ředitel. To bude předmětem kontroly u prezence!!!

Pozvánka s programem Vám bude zaslána minimálně 14 dní před konáním shromáždění delegátů.

Děkuji za Váš aktivní přístup.

 

 

PhDr. Zdeněk Starý

ředitel Úřadu

Okresní hospodářská komora Karviná

 


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR