NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

HK V KARVINÉ

Okresní hospodářská komora v Karviné pracuje od roku 1995 jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky, ustavené zákonem č. 301/1992 Sb. Je dobrovolným sdružením podnikatelů (právnických a fyzických osob), které slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů.

Rozhodnutím představenstva OHKK byla zřízena Oblastní kancelář Havířov s cílem maximálního přiblížení poradenských a konzultačních služeb a postupné optimalizace podnikatelského prostředí pro podnikatelské subjekty v lokalitě Havířov a okolí.

Činnost komory je financována z členských příspěvků, dle platného příspěvkového řádu (ZDE). Členy komory mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydlištěna území České republiky a provozují podnikatelskou činnost mimo oblast zemědělství a lesnictví. Členství v hospodářské komoře podnikatelům umožňuje aktivně se podílet na činnosti komory působením v odborných sekcích a spoluvytvářet pozitivní podnikatelské klima v regionu.

Struktura komorové sítě je tvořena okresními a regionálními komorami, krajskými komorami a Hospodářskou komorou České republiky v Praze. Působnost OHK Karviná je v okrese Karviná.


Co nabízíme?

Poslání, setkávání, výhody členství, aktivity - více ZDE

STAŇTE SE ČLENEM OHK KARVINÁ

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc či informace? Uvažujte o členství v Hospodářské komoře ČR, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!

ORGÁNY OHKK

Obsazení statutárních orgánů OHK Karviná ...

ZPRACOVÁNÍ A EVIDENCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ V REŽIMU GDPR

Zpracovávání a evidence osobních údajů v režimu Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 216/679 Sb. (GDPR)...


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR