NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

HK V KARVINÉ

Okresní hospodářská komora v Karviné pracuje od roku 1995 jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky, ustavené zákonem č. 301/1992 Sb. Je dobrovolným sdružením podnikatelů (právnických a fyzických osob), které slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů.

Rozhodnutím představenstva OHKK byla zřízena Oblastní kancelář Havířov s cílem maximálního přiblížení poradenských a konzultačních služeb a postupné optimalizace podnikatelského prostředí pro podnikatelské subjekty v lokalitě Havířov a okolí.

Činnost komory je financována z členských příspěvků, které dle příspěvkového řádu činí pro fyzickou osobu 500,- Kč ročně, pro právnickou osobu 5 000,- Kč ročně. Členy komory mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydlištěna území České republiky a provozují podnikatelskou činnost mimo oblast zemědělství a lesnictví. Členství v hospodářské komoře podnikatelům umožňuje aktivně se podílet na činnosti komory působením v odborných sekcích a spoluvytvářet pozitivní podnikatelské klima v regionu.

Struktura komorové sítě je tvořena okresními a regionálními komorami, krajskými komorami a Hospodářskou komorou České republiky v Praze. Působnost OHK Karviná je v okrese Karviná.


CZECHPOINT

OHK Karviná funguje od roku 2007 jako kontaktní místo veřejné správy, a to na základě schválené novely zákona o informačních systémech veřejné správy (zák. č. 365/2000 Sb. ), která obsahuje institut vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. OHK Karviná tedy v rámci této zákonem svěřené funkce provozuje „Ověřovatelskou kancelář Karviná“ CzechPOINTu, kde vám budou na požádání nebo po předchozí telefonické domluvě vydány ...

SLUŽBY NABÍZENÉ OHK

OHK Karviná poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností v rámci Informačního místa pro podnikatele, organizuje vzdělávací činnosti a spolupráce s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti a mnohem více ...

STAŇTE SE ČLENEM OHK KARVINÁ

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc či informace? Uvažujte o členství v Hospodářské komoře ČR, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!

VÝHODY PRO ČLENY

Pro své členy nabízíme různé výhody ...

ORGÁNY OHKK

Obsazení statutárních orgánů OHK Karviná ...


 PARTNEŘI  HK V KARVINÉ  |   NEWSLETTER  |   AKCE A PROJEKTY  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR