NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

Aktuální informace k situaci na Ukrajině

Zapojte se do pomoci Ukrajině!

Ozbrojený konflikt na Ukrajině nemilosrdně dopadá na místní občany, proto bychom rádi v koordinaci s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze pomohli zajistit nejnutnější potřeby.

Konkrétně se v tuto chvíli jedná zejména o stany, spacáky, deky, karimatky a dieselové generátory.

Své nabídky pomoci můžete zasílat na e-mail: ukrajina@komora.cz, kde koncentrujeme všechny přijaté nabídky na humanitární pomoc. Kvůli efektivnější komunikaci Vás prosíme o uvedení mobilního telefonu, abychom mohli společně operativně řešit možnosti logistiky. Předem děkujeme za projevenou solidaritu.

Hospodářská komora ČR odsuzuje vpád ruských ozbrojených sil na ukrajinské území, který je v rozporu s mezinárodním právem a projevem nebezpečné agrese ohrožující bezpečnost Evropy i celého světa. Komora vyjadřuje jednoznačnou podporu ukrajinským občanům i firmám, které v zemi působí. O situaci  jednalo prezidium Hospodářské komory.

Níže naleznete informace k aktuální problematice.

Program kvalifikovaný zaměstnanec:

  • S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině byla veškerá vízová agenda na GK ve Lvově a na ZÚ v Kyjevě přerušena.
  • Příchozí žádosti, podány na Hospodářskou komoru ČR i další regionální komory, zůstanou evidovány a připraveny na následné zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. V současné době však nebudou žádosti zasílány na příslušná ministerstva.
  • Dle aktuálních informací ukrajinští občané s biometrickým pasem či platným pobytovým titulem mohou přijet na území ČR. Další informace, týkající se pobytové situace ukrajinských občanů je možné sledovat na stránkách Ministerstva vnitra ČR ZDE.

Povolávací rozkazy pro zaměstnance z Ukrajiny:

Odborné stanovisko právní sekce Ministerstva práce a sociálních věcí:

V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá. Zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec však sám může pracovní poměr výpovědí rozvázat, je také možné rozvázat pracovní poměr dohodou, shodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem. Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Podle § 48 odst. 4 zákoníku práce pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Podle § 48 odst. 3 zákoníku práce pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

  1. dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
  2. dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
  3. uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

Poradna:

  • HK ČR je rovněž připravena v rámci svých možností a kompetencí zodpovídat dotazy vztahující se zejména k problematice zaměstnávání ukrajinských pracovníků prostřednictvím podnikatelské poradny.

Nabídka pomoci:

  • HK ČR zřídila platformu pro podnikatele, kteří se na ni mohou obracet s nabídkami pomoci pro ukrajinské občany i firmy, pokud to vyhrocená situace na Ukrajině umožní. Následné zprostředkování pomoci bude koordinováno s vládou a dalšími úřady. Nabídky lze posílat na mail ukrajina@komora.cz.

 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR