NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

5.9.2017 - Zpráva Úřadu OHK Karviná o ukončení korespondenčního hlasování

 

Zpráva Úřadu OHK Karviná o ukončení korespondenčního hlasování

V souladu s novým volebním řádem, § 6 schváleným na SD OHK Karviná dne 23. 3. 2017, byla v tento den zahájena korespondenční volba delegátů a náhradníků na SD OHK Karviná v letech 2018 – 2020.

Členové, kteří vstoupili do OHK Karviná prostřednictvím Oblastní kanceláře Havířov:

Ke dni konání SD a zahájení korespondenčního hlasování bylo evidováno a uvedeno na PL k hlasování celkem 51 členů. Hlasování se zúčastnilo 51 oprávněných zástupců členů s následujícím výsledkem:

Pro: 50

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 1 (Technické služby Havířov)

Navrženi delegáti a náhradníci byli schváleni 98% oprávněných zástupců členů, kteří vstoupili do OHK Karviná prostřednictvím Oblastní kanceláře Havířov a jejich volba je platná. Celkový počet delegátů  - 10, celkový počet náhradníků – 2.

Členové, kteří nevstoupili do OHK Karviná prostřednictvím Oblastní kanceláře Havířov:

Ke dni konání SD a zahájení korespondenčního hlasování bylo evidováno a uvedeno na PL k hlasování celkem 63 členů. Hlasování se zúčastnilo 63 oprávněných zástupců členů s následujícím výsledkem:

Pro: 57(z toho 5 per rollam)

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 6 (Astra kancelářské potřeby s. r. o´, ČSOB a. s., Kiwak Milan, Molnlycke Health Care, Němcová Lenka, TRESTLESS a. s.)

Navrženi delegáti a náhradníci byli schváleni 90,48 % oprávněných zástupců členů, kteří nevstoupili do OHK Karviná prostřednictvím Oblastní kanceláře Havířov a jejich volba je platná. Celkový počet delegátů  - 13, celkový počet náhradníků – 2.

Korespondenční hlasování bylo ukončeno 31. 8. 2017.

Celkový počet delegátů zvolených nadpoloviční většinou oprávněných zástupců členů OHK Karviná je 23 a náhradníci 4.

Veškeré dokumenty – PL, elektronické vyjádření členů je uloženo v kanceláři OHK Karviná, Svatováclavská 97/6, 733 01 Karviná-Fryštát.

V Havířově dne 5. 9. 2017

 

Návrh delegátů na shromáždění delegátů na období 2018 - 2020​: ZDE

 

PhDr. Zdeněk Starý

ředitel Úřadu OHK Karviná

 

 

 


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR