NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

21.6.2017 - Společné setkání členů OHK Karviná s představiteli statutárního města Karviná

Dne 21. 6. 2017 se v prostorách BUSINESS GATE v Karviné uskutečnilo setkání členů OHK Karviná s představiteli statutárního města Karviná a Magistrátu města Karviná. Předmětem a cílem jednání bylo zahájit užší komunikaci se statutárním městem a to v oblasti vztahů statutárního města vůči podnikatelské sféře, obsah, cíle a předmět činnosti BUSINESS GATE. Dalším bodem programu byla prezentace společnosti Odborní poradci, s.r.o..

Za statutární město Karviná a Magistrát se setkání zúčastnili náměstek primátora Ing. Lukáš Raszyk, tajemník magistrátu PhDr. Roman Nogol, MPA, vedoucí odboru organizačního JUDr. Olga Guziurová, MPA a za BUSINESS GATE pan Dalibor Šimek.

Za statutární orgány OHK Karviná se jednání zúčastnil předseda představenstva Ing. Ivo Barteček, 1. a 2. místopředseda představenstva a člen představenstva. Za dozorčí radu OHK Karviná její předseda Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, místopředseda a člen dozorčí rady. Setkání se rovněž účastnili pracovníci Úřadu OHK Karviná a členové OHK Karviná.

Program byl zahájen prezentací firmy Odborní poradci s.r.o., jejíž zástupce seznámil přítomné s obsahem a předmětem činnosti prezentované společnosti v oblasti pomoci podnikatelským subjektům zejména v oblasti zvyšování efektivity hospodaření a hospodářských výsledků. Prezentace této společnosti je k dispozici ZDE.

Tajemník Magistrátu PhDr. Roman Nogol, MPA seznámil přítomné s náplní práce úřadu s důrazem na platnou legislativu, seznámil přítomné s organizační strukturou statutárního města a Magistrátu, s problematikou rozpočtu statutárního města a podrobně ve svém vystoupení rozebral problematiku územního plánování ve vztahu k podnikatelským aktivitám.

JUDr. Olga Guziurová, MPA seznámila přítomné s problematikou zadávání veřejných zakázek ze strany statutárního města a to v rámci platné legislativy, zejména zákona o veřejných zakázkách. Ve své prezentaci rovněž uvedla odkazy, na kterých se mohou zájemci seznámit s aktuálním stavem zadávaných veřejných zakázek ze strany Magistrátu města Karviná. Prezentace k dispozici ZDE.

Ke každému bodu programu byla po jeho ukončení otevřena diskuse, ve které bylo odpovězeno na dotazy účastníků setkání.

Na závěr setkání seznámil pan Dalibor Šimek přítomné se smyslem, cílem a náplní činností BUSINESS GATE.

Jednání ukončil předseda představenstva OHK Karviná Ing. Ivo Barteček, který poděkoval vedení statutárního města Karviná za poskytnutí prostor a drobného občerstvení na tuto akci a zajištění věcného obsahu setkání.

FOTOGALERIE ze setkání ZDE


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR