NEWSLETTER | KONTAKT


           
  < návrat zpět

8.12.2016 - Návštěva prezidenta HK ČR

Návštěva prezidenta HK ČR.

Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2016 se uskutečnila pracovní návštěva prezidenta HK ČR Ing. Vladimíra Dlouhého CSc. v Okresní hospodářské komoře Karviná.

Pracovních jednání se zúčastnilo představenstvo, zástupce Dozorčí rady a ředitel úřadu Okresní hospodářské komory Karviná, dále pak předseda Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Ing. Jan Březina.

Na pracovním jednání dne 30. 11. 2016 byly s prezidentem HK ČR prodiskutovány aktuální problémy činnosti hospodářské komory Karviná, její cíle a úkoly na další období, připomínky podnikatelských subjektů k současnému dění v hospodářské a ekonomické situaci nejen v regionu, ale i na celostátní úrovni, zejména neustále rostoucí administrativní povinnosti podnikatelů vůči státu, problematika podnikatelských subjektů z regionu – věřitelů OKD, a. s., dále byly projednány otázky spojené s problematikou rozšiřování stávající členské základy, spolupráce se státními orgány v regionu, konkrétní projekty a činnosti zaměřené na pomoc podnikatelským subjektům v daném regionu.

Prezident HK ČR informoval jednání o stavu a významu zavedení systému PES – právní evidence služeb v rámci ČR pro členy HK ČR, o možnostech pomoci podnikatelským subjektům  – věřitelů OKD, a. s. a o celkové činnosti a záměrech HK ČR v dalších letech.

Dne 1. 12. 2016 pak proběhla jednání prezidenta HK ČR za účasti představenstva Okresní hospodářské komory Karviná a předsedy Krajské hospodářské komory MSK s primátory a vedením města Karviná a Havířov. Navštívil firmu REPAX, s.r.o. v Orlové, kde se detailně seznámil s problematikou a problémy malých a středních firem – věřitelů OKD, a. s. včetně možných negativních dopadů do jejich další činnosti, zejména pak do stavu zaměstnanosti.

Dalším bodem programu byla návštěva průmyslové zóny v bývalém areálu dolu Dukla, kde byl podrobně seznámen s výrobní činností firmy MOLNLYCKE HEALTH CARE PROCEDURE PACK, která zde dokončuje výstavbu výrobního komplexu včetně dalších možných rozvojových aktivit v této průmyslové zóně.

Závěrem pracovní návštěvy navštívil prezident HK ČR havířovskou strojírenskou firmu HLIMONT s. r.o.

Zástupci firmy byl informován o výrobním programu firmy, strategických záměrech a cílech této lokální firmy. Byly opětovně prodiskutovány problémy související s neúměrnou administrativní zátěží podnikatelských subjektů při realizaci své činnosti.

Pracovní návštěva byla ukončena 1. 12. 2016 v podvečerních hodinách.

​Foto z návštěvy ZDE


 PARTNEŘI
  HK V KARVINÉ  |   NEWSLETTER  |   AKCE A PROJEKTY  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR