NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

18.02.2020 - Pracovní jednání s prezidentem HK ČR

Dne 18. 2. 2020 se pod záštitou Okresní hospodářské komory Karviná a Krajské hospodářské komory v Ostravě a ve spolupráci s vedením statutárního města Karviná uskutečnilo pracovní jednání signatářů Memoranda o česko-polské spolupráci Moravskoslezského kraje s prezidentem Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimírem Dlouhým, a to v prostorách Business Gate v Karviné.

Mimo signatářů, představitelů hospodářských komor, klastru, měst a obcí Moravskoslezského kraje, byli na pracovním jednání přítomni i vzácní hosté, Generální konzulka Polské republiky, starosta města Orlové a prezident Hospodářské komory z Wodzislawi jako zástupce signatářů Subregionu Zachodniego.

Jednání zahájil předseda představenstva OHK Karviná p. Ing. Ivo Barteček, který přivítal všechny přítomné a zdůraznil důvod a význam jednání.

Ing. Vladimír Dlouhý ve svém vystoupení ocenil aktivity OHK Karviná nejen v oblasti přeshraniční spolupráce a účast představitelů měst a obcí na dnešním pracovním jednání. Dále seznámil přítomné s hlavními aktivitami HK ČR nedávno minulými i současnými a to zejména v oblastech, které se bezprostředně dotýkají podnikatelských subjektů (karenční doba, 5. týden dovolené, růst zaručené minimální mzdy, stavební legislativa, problematika daní a odvodů, zastoupení HK ČR v Uhelné komisi atp). Ve svém vystoupení dále zdůraznil a pozitivně hodnotil činnost OHK Karviná s tím, že jakékoliv aktivní hledání a zajišťování přeshraniční spolupráce vede k rozšiřování a podporování podnikatelských aktivit, nových možností v investicích a k celkovému rozvoji daného regionu.

Prostřednictvím předsedy představenstva OHK Karviná byl prezident HK ČR seznámen s obsahem, cíli a významem Memoranda o česko-polské spolupráci ze dne 10. 10. 2019 v příhraničních oblastech Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego. Po té byl seznámen s obsahem, cíli a současným stavem prací jednotlivých pracovních skupin, jejichž prostřednictvím je memorandum realizováno.

V dalším bodě jednání „Co nás trápí v Karviné“ seznámil Ing. Ivo Barteček prezidenta HK ČR a všechny přítomné s názory a stanovisky OHK Karviná k aktuálním problémům našeho regionu jako jsou zejména nesouhlasná stanoviska s návrhem ministerstva financí na zrušení územního pracoviště celní správy v Karviné, zavedení limitu na 1 milion Kč bez DPH na odpočet osobního automobilu pro podnikání, návrh MPSV na zvýšení odvodu na pojistném u živnostníků v souvislosti s navrhovaným nastavením parametrů nového důchodového systému.

Samostatným bodem programu jednání byla problematika rozpočtového určení daní a příspěvku na výkon státní správy. Stanovisko statutárního města Karviná prezentoval jeho tajemník.

Prezident hospodářské komory ve Wodzislawi ocenil dosavadní průběh spolupráce mezi komorami, klastrem a cechy, městy a obcemi Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego při realizaci Memoranda o česko-polské spolupráci. Zdůraznil význam této spolupráce a naplnění cílů memoranda pro stabilizaci a rozvoj obou regionů.

Generální konzulka PL ocenila stávající česko-polskou přihraniční spolupráci obou regionů a nabídla pomoc konzulátu při realizaci a řešení jednotlivých cílů Memoranda.

Na závěr pracovního jednání byl prezident HK ČR požádán předsedou OHK Karviná o pozitivní podporu a medializaci stanovisek hospodářských komor, přítomných představitelů měst a obcí Moravskoslezského kraje k předmětným problémům a k tomu mu byly předány podkladové materiály v písemné podobě včetně rekapitulace předběžných výsledků Výzvy č. 60 „Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná.“ Do projektu je zapojeno celkem 22 členských firem, z toho 1 karvinská a 2 havířovské městské společnosti. Městské společnosti vyčerpaly na dotacích bezmála 18% z celkového objemu přidělených finančních prostředků. Po té následovala neformální diskuse.

Mediálně bylo pracovní jednání podpořeno TV Polar, Rádiem Čas, Karvinským zpravodajem a regionální GazetouInformatorem z PL.

Foto z návštěvy: ZDE

 

PhDr. Zdeněk Starý

ředitel Úřadu

Okresní hospodářská komora Karviná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR