NEWSLETTER | KONTAKT


           
  < návrat zpět

Shromáždění delegátů 29.04.2021

Jednání proběhlo v souladu s platnými nařízeními vlády ČR a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Jednání se zúčastnilo 65,38% z řádně zvolených delegátů a shromáždění bylo usnášení schopné.

Shromáždění projednalo a schválilo všechny dokumenty, které byly předmětem jednání – zprávu o činnosti za rok 2020, výsledky hospodaření za rok 2020 včetně zprávy dozorčí rady. Dále byly projednány a schváleny návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2021, plán činnosti na rok 2021 a v neposlední řadě pak aktualizace základních dokumentů OHK Karviná – statut, jednací řád, volební řád.

Jednání se uskutečnilo v prostorách Technických služeb Karviná a představenstvo OHK Karviná tímto vyslovuje poděkování za poskytnutí prostor a kompletního servisu s tím spojeného.

PhDr. Zdeněk Starý, ředitel Úřadu OHK Karviná

 

Zpráva o činnosti zde

Plán činnosti zde

Statut zde

Jednací řád zde

Volební řád zde


 PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR