NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

Setkání členů OHK Karviná

Dne 4. 11. 2021 se uskutečnilo v Hotelu Dakol v Petrovicích u Karviné setkání členů OHK Karviná.

 

Na jednání byli členové seznámeni s výsledky Ankety z května 2021, s činností představenstva a Úřadu komory v období roku 2020 a 2021. 

Hlavní bodem programu byla prezentace nového příspěvkového řádu HK ČR a návrhu nového Příspěvkového řádu OHK Karviná se zdůrazněním úprav a rozdílů v navrhovaném Příspěvkovém řádu OHK Karviná proti Příspěvkovému řádu HK ČR. Účastníci byli seznámeni s metodikou stanovení počtu zaměstnanců jako jediného kritéria pro stanovení výše členského příspěvku od 1. 1. 2022. Dále byli účastníci upozorněni na nutnost vyplnit a zaslat Čestné prohlášení o předpokládaném počtu zaměstnanců k 31. 12. 2021, a to v termínu do 15. 12. 2021 emailem na adresu karvina@hkok.cz.


Více zde:

příspěvkový řád OHK Karviná

metodika stanovení počtu zaměstnanců

čestné prohlášení

důvody zvýšení příspěvku

 

Dále byla na setkání realizovaná prezentace společnosti AV-PONTEM k získávání zahraničních kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny. Pro zájemce uvádíme kontakty:

AV-PONTEM, Anna Garská, +420 776 679 917

ORCA WORKS – Agentura práce (člen OHK Karviná), Roman Čamaj 737 190 466, www.orcaworks.cz, camaj@orcaworks.cz. Agentura úzce spolupracuje se společností AV-Pontem při zajišťování zahraničních zaměstnanců z Ukrajiny

 

PhDr. Zdeněk Starý

ředitel Úřadu OHK karviná


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR