NEWSLETTER | KONTAKT


           
  < návrat zpět

Pozvánka na konferenci

Vážení členové OHK Karviná, naše komora je nositelem memoranda o česko-polské spolupráci z roku 2019. Konkrétní spolupráce je realizována ve třech oblastech a to v ochraně životního prostředí v přeshraničních oblastech, v problematice úbytku obyvatelstva a stárnutí populace v přeshraničních oblastech a v přeshraniční ekonomicko-podnikatelské spolupráce v příhraničních oblastech MSK a Subregionu Zachodniego v PR.

Pro realizaci třetí oblasti získala OHK Karviná ve spolupráci s Havířovsko-karvinským klastrem a IG Wodzislaw dotaci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika-Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Slask Cieszynski a státního rozpočtu PR.

Prostřednictvím dotace je realizován projekt „Poradenské informační centrum ČR-PL(PIC)“ jehož nedílnou součástí je mimo jiné organizace a realizace odborných konferencí pro podnikatelské subjekty v příhraničních regionech.

Rádi bychom Vás předběžně touto cestou pozvali na 1. Konferenci, která je plánována na měsíc červen. Na tuto konferenci můžete pozvat své obchodní partnery popř. podnikatelské subjekty, se kterými spolupracujete.

V případě Vašeho zájmu nám předběžně potvrďte vaši účast a účast vašich obchodních partnerů na email: karvina@hkok.cz a to nejpozději do 4. 6. 2021. Po té Vám bude zaslán přesný termín, program a místo konání konference.

Konference představuje ojedinělou možnost dozvědět se něco konkrétního o možnostech podnikání v Polsku a navázat přeshraniční kontakty!!

Účast je pro podnikatelskou veřejnost zdarma. Celodenní stravování zajištěno.

 

Ing. Petr Machej

administrátor projektu

člen představenstva OHK Karviná


 

PARTNEŘI  HK V KARVINÉ  |   AKCE A PROJEKTY  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR