NEWSLETTER | KONTAKT


           
  < návrat zpět

31.10.2016 - Setkání členů OHK Karviná na Ostravici, zpráva

Zpráva ze Setkání členů OHK Karviná dne 31.10.2016 

Pracovní setkání členů a hostů OHKK se uskutečnilo dne 31.10.2016 v hotelu BELTINE na Ostravici.

Partneři setkání: Komerční banka - pobočka Ostrava, BELTINE forest hotel a APROMA a.s.

Za představenstvo OHKK se jednání zúčastnili: místopředseda představenstva Bc. Milan Kasl, členové představenstva Ing. Ivo Barteček a Ing. Josef Kaplan.

Za úřad komory se jednání zúčastnili: PhDr. Starý a Gabriela Skůrová.

Hosté pracovního setkání: Libor Václavík, člen představenstva KHK MSK, ředitel ostravské pobočky Komerční banky p. Dušan Tobiáš, náměstek ředitele ostravské pobočky Komerční banky Ing. Karel Panáček a dále podnikatelské subjekty, které se ucházejí o členství v OHKK – REPAX spol. s.r.o., Karimpex-Strojírny s.r.o. a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov.

Jednání zahájil člen představenstva OHKK Ing. Ivo Barteček, který přivítal všechny zúčastněné. Zdůraznil význam tohoto a dalších připravovaných setkání členů OHKK. Dále seznámil účastníky s hlavními strategickými cíli OHKK.

Ředitel úřadu seznámil účastníky s rámcovým plánem činností OHKK na rok 2017, který bude následně předmětem jednání a schvalování na Shromáždění delegátů OHKK.

Zástupci ostravské pobočky Komerční banky seznámili účastníky formou prezentace s problematikou a možnostmi financování podnikatelských subjektů.

Zájemci o tuto prezentaci se mohou obrátit prostřednictvím e-mailu s žádostí o její zaslání v elektronické podobě na karvina@hkok.cz.

Zástupce firmy AGAMOS seznámil účastníky s připravovaným systémem rozčlenění členů OHKK formou dotazníku ve vztahu k možnosti získání dotací z EU v rámci vyhlašovaných programů a výzev.

Dotazník je k dispozici ke stažení zde

Žádáme všechny členy, kteří mají zájem se do tohoto systému zapojit, aby si dotazník vyplnili a vyplněný ho zaslali na e-mail karvina@hkok.cz

V rámci diskuse vystoupil člen představenstva KHK MSK p. Libor Václavík, který kladně hodnotil aktivity OHKK a podělil se s účastníky setkání o své zkušenosti z oblasti spolupráce s bankovními ústavy.

Dále nabídnul všem členům OHKK možnost vyzkoušet si vlastní řidičské schopnosti v „Centru bezpečné jízdy“ v areálu firmy Libros.

Zájemci o tuto aktivitu se mohou obrátit se svou žádostí na e-mail karvina@hkok.cz. Tato aktivita je pro členy OHKK s 20% slevou.

V rámci diskuse se pak představili jednotliví účastníci – členové i hosté a seznámili přítomné s předmětem činnosti jimi řízených nebo vlastněných firem.

Ředitel úřadu PhDr. Starý informoval účastníky setkání:

-       o aktualizaci webových stránek OHKK a o zavedení sledování návštěvnosti těchto stránek

-       o stavu vyřizování žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 60

-       o zahájení realizace odborného poradenství pro malé a střední firmy v souvislosti s insolvenčním řízením s OKD a.s.

-       o návštěvě prezidenta HKČR okresu Karviná a OHK Karviná dne 1.12.2016 

-       zdůraznil nutnost a povinnost všech členů OHKK zúčastnit se připravovaného Shromáždění delegátů v roce 2017

-       požádal přítomné členy, aby věnovali zvýšenou pozornost webovým stránkám OHKK, kde jsou a budou umísťovány veškeré aktuální a odborné informace

Na závěr setkání byli přítomni seznámeni s historií a současností hotelu BELTINE a to včetně prohlídky hotelu a jeho areálu.

​Představenstvo OHK Karviná děkuje partnerům setkání. Díky jejich štědrosti mohli organizátoři pro tuto akci zajistit atraktivní prostředí, bohaté a velmi chutné občerstvení.

Jednání se zúčastnilo 22 členů a hostů a bylo ukončeno v 17.15 hod.

​Fotogalerie ze setkání zde

 

PhDr. Zdeněk Starý

Okresní hospodářská komora Karviná

ředitel Úřadu

 


 PARTNEŘI
  HK V KARVINÉ  |   NEWSLETTER  |   AKCE A PROJEKTY  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR