NEWSLETTER | KONTAKT


           
  < návrat zpět

Centrum Badawczo-Rozwojowe Geminus s.r.o.

Společnost GEMINUS byla založena v roce 2011. Základem činnosti společnosti je nakládání s nebezpečným i zdravotně nezávadným odpadem, v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí a odpadovém hospodářství, zaručující našim partnerům spolehlivost námi svěřených služeb.

Pro zajištění stavu přírodního prostředí jsou odpady v souladu s pokyny obsaženými v zákoně primárně určeny k využití (zhodnocení) a následně k odstranění.

Naše společnost poskytuje služby po celé ČR. Díky dlouholetým zkušenostem poskytujeme plně profesionální služby.

Předností naší společnosti je rychlé vyřízení objednávky a včasné vyzvednutí. Spolupráce s námi Vám poskytne komfortní a spolehlivou právní jistotu v oblasti odpadového hospodářství.

Provozujeme na základě platných a platných povolení:

  • povolení č. EC 7660-2 / 2006 
  • povolení č. st. 7626-1 / 2010 
  • povolení k využití a vzniku odpadů č.: Rozhodnutí Otwock Starosty č. 12/2012 S.RLiOŚ.6220.22.4 / 2012.SD 
  • rozhodnutí o zpracování odpadu v procesu využití, vydané Starost of Otwock, č. 186/2013 (sign S.OŚ.6233.15.2013) ze dne 12.06.2013, změněno rozhodnutím č. 57/2013 ze dne 7. /03/2014 
  • rozhodnutí ke svozu odpadů vydané Otwock Staroroste č. 226/2013 (podpis S.OŚ.6233.16.2013) ze dne 12.06.2013, změněno rozhodnutím č. 58/2014 ze dne 7.3.2014.

Naše mise

Zajistit odpovědné a ekologicky šetrné provádění služeb souvisejících se sběrem a nakládáním s nebezpečným a ne nebezpečným odpadem.

Naše vize

Upevnit svou pozici na trhu jako společnosti poskytující služby spojené s nakládáním s širokým spektrem nebezpečných i neklasifikovaných odpadů.

 

web https://www.geminus.com.pl/

kontakt Marta Chomicka m.chomicka@cbr-geminus.cz, 0048514641503


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR