NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

Projekt: Chci vědět víc

Informace o projektu „Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti“
(reg. č. projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0177)


Název operačního programu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory
Individuální další vzdělávání
Délka trvání projektu
1. srpna 2014 – 30.  června 2015
Cílové skupiny
Občané s trvalým pobytem v ČR, ekonomicky aktivní obyvatelstvo venkova MSK (Stonava, Chotěbuz a Doubrava) a ÚSK (obce do 2 tis. obyvatel)
Realizátor projektu v MSK
Okresní hospodářská komora Karviná
Partner projektu a realizátor v ÚSK
Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most

Cíle projektu

- zlepšení finanční a spotřebitelské gramotnosti cílových skupin ve venkovských oblastech Moravskoslezského a Ústeckého kraje
​- zvýšení odborné kompetence cílových skupin v oblasti IT dovedností a kompetencí pro podnikání
- zvýšení kvality života občanů v krajích hodnocených ne příliš kladně z pohledu místa pro život
- součástí projektu je také propagační kampaň, jejímž cílem je efektivní oslovení cílové skupiny s nabídkou vzdělávání

Klíčové aktivity/Výstupy projektu

- rozvoj dalšího vzdělávání obyvatelstva v oblasti finanční gramotnosti
- rozvoj dalšího vzdělávání obyvatelstva v oblasti počítačových a digitálních kompetencí
- rozvoj dalšího vzdělávání obyvatelstva v základech podnikání
- r
ozvoj dalšího vzdělávání obyvatelstva v oblasti spotřebitelské gramotnosti
- p
ropagační kampaň

Monitorovací indikátory

1 x elektronický vzdělávací program „Finanční gramotnost“ (40 podpořených osob); 1 x „Průvodce světem financí“
1 x elektronický vzdělávací program „Základní počítačové dovednosti“ (40 podpořených osob)
1 x elektronický vzdělávací program „Základy podnikání“ (40 podpořených osob); 1 x „Průvodce začínajícího podnikatele“
1 x elektronický vzdělávací program „Spotřebitelská gramotnost“ (40 podpořených osob); 1 x „Průvodce práv spotřebitele“
1 x propagační kampaň

Celkové náklady projektu
2.504.436,72 Kč

Internetové stránky projektu: http://www.obcanskagramotnost.cz.


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR