NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

Projekt: Technica nostra

Anotace projektu Technica nostra
Úplný název projektu:
Technica nostra – Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/03.0053
Název operační programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory:
Zvyšování kvality ve zdělávání
Délka trvání projektu:
1. června 2011 do 29. června 2012
Cílová skupina:
Žáci škol a školských zařízení, pracovníci škol a školských zařízení
Realizátor projektu:
Okresní hospodářská komora Karviná
Cíle projektu
Projekt se zaměřuje na propojení středních škol a průmyslových podniků, čímž reaguje na dlouhodobou poptávku po kvalifikovaných absolventech technických oborů v Moravskoslezském kraji. Stěžejním cílem projektu je zatraktivnit a zpopularizovat technické obory širokému spektru žáků bez rozdílu pohlaví, zlepšit podmínky pro jejich výuku a zároveň prohloubit vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení se zaměstnavatelskou sférou v MSK prostřednictvím specifických akcí pro cílové skupiny projektu, což by mělo vést k celkovému zvýšení motivace k technickému vzdělávání. Vzájemná spolupráce a vytvoření stabilních vazeb mezi těmito subjekty je naprosto nezbytná pro rozvoj ekonomické vyspělosti kraje pro lepší uplatnitelnost absolventů středních odborných škol a učilišť technického směru. Eliminace disproporcí na trhu práce umožní snížení nezaměstnanosti v regionu a zvýší zájem dalších zahraničních i tuzemských investorů.
Dílčí cíle:
- Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech.
- Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce s možností uplatnění inovativních forem spolupráce.
- Tvorba inovativních příruček pro výuku technických oborů na SŠ pro oblast IT a elektrotechniky, strojírenství, metalurgie a materiálového inženýrství a stavebnictví.
Uvedených cílů bude dosaženo prostřednictvím osobní účasti cílové skupiny na vzdělávacích aktivitách realizovaných formou uzavřených školení vyučovaných odbornými lektory moderními metodami s důrazem na využitelnost v praxi.
Výstupy projektu
- monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích
- organizace 15 akcí pro žáky a pedagogy (exkurze, odborná přednáška, seminář, workshop, konference, veletrh atp.)
- soutěže v technických dovednostech
- vytvoření profilu projektu na sociální síti Facebook
- inovativní příručky ze 4 oblastí průmyslu
- 6 účastníků stáží z řad členů PCS
- série diskuzí představitelů středních škol se zástupci průmyslových podniků na téma  ŠVP
- návrh inovací ŠVP

Celkové náklady projektu
2 595 103,20 Kč
Časový harmonogram projektu
Projekt bude realizován po 13-ti měsíců, tedy od 1.června 2011 do 29.června 2012.
Termíny vzdělávacích aktivit budou vyjednávány s každou školou a společností individuálně, náplň seminářů i jejich harmonogram tedy bude možné průběžně upravovat dle potřeb zapojených škol a firem.

Příručky ke stažení:

http://www.hkok.cz/f/upload/Download/Prirucka_informatika.pdf

http://www.hkok.cz/f/upload/Download/Prirucka_strojirenstvi.pdf

http://www.hkok.cz/f/upload/Download/Prirucka_stavebnictvi.pdf

http://www.hkok.cz/f/upload/Download/Prirucka_metalurgie.pdf

 

Průzkum vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích v roce 2016 ZDE

Průzkum vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích v roce 2017 ZDE

Exkurze 2017 ZDE

 


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR