NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

Projekt: Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná

 

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005962

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Realizace projektu: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020

Financování projektu: 85% z Evropského sociálního fondu, 15% ze státního rozpočtu ČR

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Okresní hospodářská komora získala dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na realizaci výše uvedeného projektu.  Práce na přípravě realizace projektu byly zahájeny již v měsíci červnu 2016 s tím, že prvním krokem bylo oslovení všech členů komory s nabídkou zapojení svých zaměstnanců do realizace nabízených vzdělávacích aktivit. 

V měsíci lednu 2017 byly zahájeny práce související s výběrem vhodného subjektu na přípravu, zpracování a realizaci výběrového řízení dodavatelů jednotlivých vzdělávacích bloků, které bylo vyhlášeno ve druhé polovině měsíce dubna 2017. 

Celý projekt byl vnitřně rozdělen do 6 jednotek – vzdělávacích modulů:

Obecné IT

Specializované IT

Měkké a manažerské dovednosti

Jazykové vzdělávání

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Technické a jiné odborné vzdělání

 

Účelem a cílem projektu je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná.

1. 9. 2017 byla zahájena realizace vzdělávacích kurzů v jednotlivých modulech. Projekt byl ukončen k 29. 2. 2020. Více v závěrečné zprávě níže.

 

AKTUALITA č.1 (11.9.2017) ZDE

​AKTUALITA č.2 (23.3.2018) ZDE

AKTUALITA č.3 (10.1.2019) ZDE

AKTUALITA č.4 (20.5.2019) ZDE

AKTUALITA č.5 (15.1.2020) ZDE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  ZDE


 





PARTNEŘI

















  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR