NEWSLETTER | KONTAKT


           
  < návrat zpět

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

SOU Dakol, s.r.o. je členem Okresní hospodářské komory již od r. 2007.

Školy DAKOL v sobě zahrnují dvě vzdělávací instituce: Vyšší odbornou školu DAKOL a Střední školu DAKOL, o.p.s. a Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., které nabízí své vzdělávací služby na třech pracovištích, a to v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově.

Hlavním předmětem činnosti škol DAKOL je poskytování různých typů středoškolského vzdělání pro různé cílové skupiny, jak z řad absolventů základních škol, tak i dospělé populace. Součástí výchovně-vzdělávacích aktivit je totiž také nástavbové maturitní studium, dálkové maturitní studium či dálkové studium učebních oborů. Kromě středoškolského vzdělávání poskytujeme i vyšší odborné vzdělávání a zaměřujeme se rovněž i na oblast celoživotního učení, kde nabízíme rekvalifikační kurzy především pro občany, kteří mají zájem o rozšíření své kvalifikace pro lepší uplatnění na trhu práce, firemní vzdělávání či profesní kvalifikace pro zájemce z praxe.


Školy DAKOL jsou úspěšnými realizátory řady projektů z různých dotačních programů Evropské unie, MŠMT, MPSV a Moravskoslezského kraje. Za dobu své existence uskutečnily více než 30 projektů zaměřených především na rozvoj lidských zdrojů, podporu volnočasových aktivit a prevenci sociálně-patologických jevů.


Posláním škol DAKOL je poskytovat výchovně-vzdělávací služby na co nejvyšší úrovni a přiblížit vzdělávání potřebám reálného života. Snahou škol DAKOL je totiž nejenom dobře připravit žáky a studenty pro úspěšné absolvování studia, ale především je co nejlépe připravit pro skutečný život v současné společnosti, pro svou budoucí profesní dráhu a dobré uplatnění na trhu práce.


Vše se tak děje pod vedením zřizovatelů Mgr. Vladimíra Koldera a Ing. Michaely Pacanovské

Přednosti školy

 • Jsme moderní vzdělávací instituce s dlouholetou tradicí. Následujeme nové trendy ve vzdělávání a investujeme do nich.
 • Máme širokou nabídku perspektivních studijních a učebních oborů s dobrým uplatněním na trhu práce.
 • Žáci učebních oborů neplatí školné a žáci preferovaných (technických) či platících maturitních oborů dostávají stipendium dle studijních výsledků.
 • V průběhu studia získají žáci v rámci vzdělávacích modulů odborné kompetence nad rámec výuky.
 • Nebráníme žákům v přestupu do jiného oboru. Když zjistíte, že váš vybraný obor není ten pravý, můžete v rámci školy obor změnit a začít studovat ten, pro který máte vlohy.
 • Jsme nyní lépe dostupní - máme školní autobus.
 • Máme skvělé materiální podmínky pro výuku teorie i praxe s nejmodernějším vybavením - učebny vybavené ICT s přístupem k internetu, wifi, odborné učebny, jazykové učebny, učňovské dílny odpovídající podmínkám praxe, knihovnu, studovnu, ale i zázemí pro odpočinek a sportovní vyžití - moderní školní jídelnu, odpočinkové zóny, multifunkční hřiště, saunu, tělocvičnu a fitcentrum.
 • Spolupracujeme s řadou tuzemských a zahraničních partnerů a zaměstnavatelů z regionu - máme nejlepší systém odborných praxí a stáží.
 • Všem žákům nabízíme možnost získat řidičský průkaz skupiny B za zvýhodněnou cenu – máme autoškolu.
 • Organizujeme pro žáky zajímavé akce, výlety i zájezdy do zahraničí a zapojujeme se do celé řady školních, okresních, krajských, celostátních i mezinárodních soutěží.
 • Naši absolventi jsou úspěšní v přijetí na tuzemské i zahraniční vysoké školy, a také zdárně nastupují po ukončení studia do zaměstnání jak v ČR, tak v zahraničí. Ve školním roce 2019/20 z 29 maturantů VOŠ a SŠ DAKOL bylo přijato na VŠ 10 absolventů.
 • Jsme úspěšnými realizátory řady projektů z fondů EU.
 • Jsme školy, kde to žije!

 

Kontakty

Ředitel Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
 

 

 

Kolder Vladimír, Mgr.

tel.: 595 391 035

Kolder.vladimir@dakol-karvina.cz

Sekretariát

 

 

Miczková Alice

tel.: 595 391 035

Miczkova.alice@dakol-karvina.cz

 

 

 

Ředitelka Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.

 

 

Pacanovská Michaela, Ing.

tel.: 595 391 022

Pacanovska.michaela@dakol-karvina.cz

Sekretariát

 

 

Kaniová Lenka, Bc.

tel.: 595 391 022

Kaniova.lenka@dakol-karvina.cz

www.dakol-karvina.cz

 


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR