NEWSLETTER | KONTAKT


           
  < návrat zpět

Vysoká škola PRIGO, z.ú.

 

Vysoká škola PRIGO, z.ú. je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomických studijních programů. Studium zde probíhá výhradně v prezenční formě. Studenti mají v současné době možnost studovat na vysoké škole ve dvou bakalářských studijních programech – studijní program Hospodářská politika a správa a studijní program Ekonomika a management. V navazujícím magisterskému stupni studenti mohou pokračovat ve studiu v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa nebo v nově akreditovaném studijním programu Manažérská ekonomie. Všechny studijní programy na obou stupních studia jsou zabezpečovány jak v českém, tak anglickém jazyce. Absolventi bakalářského stupně studia získávají po splnění všech studijních povinností a úspěšně vykonané státní závěrečné zkoušce titul Bc., v případě navazujícího magisterského studia získávají titul Ing. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řadí Vysokou školu PRIGO mezi výzkumné organizace, což dokládá, že škola naplňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie. To umožňuje další rozvoj vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti vysoké školy.

Vysoká škola PRIGO je aktivní také v oblasti celoživotního vzdělávání, smluvního výzkumu a dalších forem spolupráce s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.

 

Kontakty:

Vysoká škola PROGO, z.ú.

Vítězslava Nezvala 801/1

736 01 Havířov

 

web:      www.vs-prigo.cz 

e-mail:   vs@prigo.cz 

 

 


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR